Sihir yapmak veya öğrenmek caiz midir? Sihrin her çeşidi haram mıdır?

SORU: Sihir yapmak veya öğrenmek caiz midir? Sihrin her çeşidi haram mıdır?

CEVAP:

Ehl-i harp (harbî) olan kâfir kişinin yaptığı sihri bozmak için sihir öğrenilmesi farzdır… Karı ile kocayı birbirinden ayırmak için sihir öğrenilmesi haramdır… Karı ile kocanın aralarını yatıştırmak/bir araya getirmek/aralarını bulmak için öğrenilmesi ise mübahtır… (İbn-i Âbidîn)