İllüzyon vs. el çabukluğu gösterilerini seyretmek veya yapmak caiz midir?

SORU: İllüzyon vs. el çabukluğu gösterilerini seyretmek veya yapmak caiz midir?

CEVAP:

İllüzyon/Şa’veze: Şa’veze sihir gibi el çabukluğudur. Şa’veze’de bir şey, aslında olmadığından başka bir şekilde görülür…

İbn-i Hacer; “Yollarda halkalar kurarak insanın başını kesip tekrar yerine koymak, topraktan (madeni) para yapmak gibi garip şeyler gösteren kimseler sihirbaz olmasalar da sihirbazlardan sayılırlar. Böyle şeyleri yapmak onlara caiz değildir, başkalarına da onları seyretmek mübah değildir…” demiştir…

İbn-i Hacer bundan sonra Malikîlerin “el-Müdevvene” isimli kitabından şunu nakletmiştir: “Bir adamın elini kesen yahut karnına bıçak sokan kimsenin yaptığı bu iş sihir ise öldürülür. Yaptığı sihir değilse cezalandırılır…” (İbn-i Âbidîn)