Sene başında 100 gr altını/parası/malı varsa, 6 ay sonra 100 gr altın/mal daha kazansa, zekatı nasıl verir?

SORU:  Nisap (miktarı mala) sahip bir kimse sene içerisinde (aynı cinsten) mal(ını) artırırsa onun zekâtını verir mi?

CEVAP:

(Kişi),  sene içerisinde mal(ını) artırırsa, kendi malındaki aynı cinsten olana ekler[1] ve onunla birlikte zekâtını verir.[2] (Mesela, kişi zekatını Ramazandan Ramazana hesaplayıp veriyorsa, bu kişinin Ramazanda nisap miktarı olan 80,18 gr altın karşılığı malı veya parası olsa, Ramazandan sonra sene içerisinde herhangi bir vakitte diğer Ramazan gelmeden biraz daha para-mal kazansa veya hibe-miras yoluyla mal-para elde etse, zekat senesi sonunda yani sonraki Ramazanda hepsini toplu hesaplayıp tamamının kırkta birini yani % 2,5’unu zekat olarak verir…)

 

[1] Eklemekten murad, artan (müstefad) malda (yani sene içerisinde aynı cinsten kazanılan kazanç veya aynı cinsten ele geçen ziyade yahut aynı cinsten edinilen malda) senenin tamam olmasıyla asıl (mal) üzerinden zekâtın vacip olmasıdır…

“Cins” diye kayıt getirildi, çünkü ayrı cinsten olan müstefad mallar birbirine eklenmez. (Örneğin), deveyle koyun gibi…

“Müstefad” (mal) mutlak olarak (zikredildi ve) böylece miras, hibe, satın alma veya vasiyet ile (elde edilen bütün) müstefad (malları) kapsadı…

Altın ve gümüşten biri diğerine eklenir. Ticaret malları ise, cinsiyetten dolayı (yani aynı cinsten olduklarından dolayı) kıymeti itibariyle altın ve gümüşten birisine eklenir. Bakınız: “el-Bahru’r-Raik”

Altın, gümüş ve ticaret malı aynı cinstir. (Bunlardan) birisinde meydana gelen ziyade diğerine eklenir (ve böylece hem asıl malın hem de asıl malın faidesi olan ziyade malın ikisinin birlikte zekâtı verilir)…

[2] Mesela bir kimsenin senenin başlangıcında 200 dirhemi olsa, bunun üzerinden altı ay geçtikten sonra 100 dirhem kazansa, altı ay sonra asıl paranın (yani 200 dirhemin) senesi tamam olunca zekâtı 300 dirhem üzerinden verir… (Mültekâ’l-Ebhûr ve şerhi Mevkûfât, Zekât Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.