Zekat malını topluca ayırıp, o maldan fakirlere parça parça vermek ve bundaki niyetin nasıl olacağı…

SORU:  (Kişi) malının zekâtını nasıl verir? “Farz kılınan miktarı ayırmayla (niyeti) bitiştirmek” ne demektir?

CEVAP:

(Kişi), malından Allah’ın farz kıldığı zekât miktarını -ki o da onda birin dörtte biridir (ki bu miktar kırkta bir veya % 2,5 olarak da tabir edilebilir)- eda ederken edaya bitişik bir niyetle veya farz kılınan miktarı ayırmayla bitişik bir niyetle, kendisine (zekât vermenin) caiz olduğu (kimselere zekâtını) verir.

“Farz kılınan miktarı ayırmayla (niyeti) bitiştirmekten” maksat şudur: (Kişi), senenin sonunda malını hesaplar da farz kılınan miktarı ayırır ve zekât almayı hak eden (bir kişi) buldukça da (ayırdığı bu miktardan) ona vermeye niyet ederse, işte bu niyet aynı şekilde eda da (yani zekât vermede de) muteberdir, ( şöyle ki; karşısına bir fakir çıkıp ta bu maldan her verdikçe verirken yine niyet etmesine gerek yoktur, zira malı ayırırken zekât olduğuna topluca niyet etmiştir). Her ne zaman bir fakir veya miskin gelip de ayrılan bu maldan ona verdiğinde bununla zekâtı eda etmiş olur, velev ki  (zekât) almayı hak eden (bu) kişiye (zekâtı) verirken (zekâta) niyet etmeyi aklına getirmese bile (zira baştan o malı ayırırken zekât verilmek için ayrıldığına topluca niyet etmiştir).

Bu yazı yorumlara kapalı.