Sene tamam olmadan önce veya birkaç senelik zekâtı önden vermek caiz midir?

SORU:  Sene tamam olmadan önce zekâtı acele edip (önden vermek) caiz midir?

CEVAP:

Şayet nisap (miktarı mala) sahip (kimse) sene dolmadan önce zekâtı önden verirse, bu caizdir ve zekâtı da eda edilmiş olur. (Bir başka deyişle, nisaba malik olan bu kimsenin o yılın zekâtını vermesinin caiz olduğu gibi, gelecek senelere ait zekâtını vermesi de caizdir.) (Mesela bir kimsenin Ramazanda, nisap miktarı olan 80,18 gr altın miktarı malı-parası olsa, üzerinden henüz bir sene geçmeden yani diğer Ramazan gelmeden zekat vermek istese, caizdir. Keza, bu kişinin gelecek senelere ait zekat vermesi de caizdir. Burada önemli olan, bu kişinin nisap miktarı mala malik olması şartıdır.)

Bu yazı yorumlara kapalı.