Sakalı kesmenin dört mezhebe göre hükmü nedir?

SORU: Sakalı kesmenin dört mezhebe göre hükmü nedir?

CEVAP:

a) Hanefîlere göre; erkeğin sakalını kesmesi haramdır. Bütün sakalı kazıtmak Hint Yahudileri ile Acem Mecusîlerinin işidir.

Peygamber Efendimiz bıyığı tıraş etmeyi ve sakalı bırakmayı emretmiştir. Müslim’in rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte “Sakallarınızı salıverin” buyrulmuştur. İmam Muhammed, Ebû Hanife’den naklen; “Salıvermekten maksat; sıklaşıp çoğalıncaya kadar sakalı bırakmaktır” demiştir.

b) Şafiîlere göre; Sakalı kazımak mekruhtur. (İmam Şafiî’den gelen bir rivayette ise haramdır.)

c) Mâlikîlere göre; sakalı kazımak haramdır.

d) Hanbelîlere göre; sakalı kazımak haramdır.

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Mültekâ/Mevkûfât, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Tahâvî)

Bu yazı yorumlara kapalı.