Sakalı bir tutam yani bir kabza veya daha fazla uzatmanın mezheplere göre hükmü nedir?

SORU: Sakalı bir tutam yani bir kabza veya daha fazla uzatmanın mezheplere göre hükmü nedir?

CEVAP:

a) Hanefîlere göre; sakalı sünnet miktarı uzatmak sünnettir. Sünnet miktarı, bir kabza (yani bir tutam) miktarıdır. Yani kişi sakalını kabzasına alır, kabzasından arta kalanı keser. Sakalın bir tutamdan fazlasını kesmek sünnettir. İmamı Muhammed’in görüşü budur ve bunu İmam Âzam’dan nakletmiştir. Kabza miktarından uzun olarak da bırakılabilir; ama aşırı derecede uzatılması sünnete aykırıdır.

Tirmizî’de Peygamber (s.a.v)’den sakalının ucundan ve yanı başından aldığı rivayet olunmuştur.

Buhârî’nin rivayet ettiğine göre “Bıyıkları tıraş edin (kazıyın), sakalları çoğaltın (salıverin, serbest bırakın)!” hadisinin ravisi olan İbn-i Ömer’in, sakalının bir tutamdan fazlasını aldığı sahih rivayetle nakledilmiştir.

b) Mâlikîlere göre; sakalın çok uzatılması mekruhtur.

c) Hanbelîlere göre; sakalın bir tutamından fazlasını kesmede bir sakınca yoktur. Sakalı olduğu gibi bırakıp hiç kısaltmama ise mekruhtur.

Kütüb-ü Sitte’de rivayet edildiğine göre; Ömer (r.a), sakalını fazla uzatan birini görünce sakalından asılarak ikaz etmiş, arkadan da birisine emrederek bir tutamdan fazlasını kestirmiştir. Sonra da adama yönelip: “Git saçını düzelt!” diye emretmiş ve “Niye sizden bazıları kendine bakmayıp, yırtıcı hayvanlardan biri gibi başıboş bırakıyor?” demiştir.

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Mültekâ/Mevkûfât, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Tahâvî)

Bu yazı yorumlara kapalı.