Sakalın yanlarından almanın hükmü nedir?

SORU: Sakalın yanlarından almanın hükmü nedir?

CEVAP:

Sakal uzadığı zaman etrafından almada bir sakınca yoktur, caizdir. Tirmizî’de zikredildiğine göre Peygamber (s.a.v)’in sakalının ucundan ve yanı başından aldığı rivayet olunmuştur…

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Mültekâ/Mevkûfât, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Tahâvî)

Bu yazı yorumlara kapalı.