Safer ayı hakkında bilgi verir misiniz?

SORU: Safer ayı hakkında bilgi verir misiniz?
 
CEVAP:
 
Safer ayının belaların indiği ay olduğu hususunda iki görüş olup âlimler ikiye ayrılmıştır
 
BİRİNCİ GÖRÜŞTEKİLER;
 
“Bu ay uğursuzluk ayı değildir lakin bela ve musibetlerin indiği aydır ki bu iki söylem birbirine karıştırılmamalıdır. Kişi, bu ay içerisinde, Evliyalardan, Âlimlerden rivayet edilen okunacak dualar ve kılınacak namazlardan gücü yettiği kadarını yapmalıdır. Zira bunları yapmaktan kimseye bir zarar gelmez. Çünkü birçok âlim, bu yıl içerisinde meydana gelecek 320.000 bela ve musibetin bu ayda levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiğini, dolayısıyla bu aya mahsus zikredilen dua, zikir, tesbihat ve namazları yerine getirmenin Müslümana birçok fayda sağlayacağını söylemişlerdir. Keza, Rasûlullah (s.a.v) vefat ettiği hastalığına da bu ayda yakalanmıştır…”
 
İKİNCİ GÖRÜŞTEKİLER;
 
“Bu ayın uğursuzluk ayı olduğuna inanıp başınıza bir şey gelmesini beklemeyin, gam ve kedere ğark olmayın. Zira bunun bir aslı yoktur…”
 
BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ;
 
Evliyanın sünneti/âdeti diyerek; Evliyalardan, Âriflerden, Âlimlerden nakledilen duaları okumanın nafile namazları kılmanın, bu gibi hususlarda Evliyaya Âlimlere tabi olmanın kimseye bir zararı olmaz… “Takdir” ile “Tedbir” birbirine karıştırılmamalıdır… Dualar birer zrıhtır, emniyet kemeridir, zırh giyip emniyet kemeri takmanın kimseye bir zararı dokunmaz bilakis faydası olur… Dolayısıyla bu ay içerisinde okunacak dualar ve kılınacak namazlardan gücü yettiği kadarını yapmalıdır. Bununla birlikte, bu ayın uğursuzluk ayı olduğuna inanıp “başıma bir şey gelecek” diye gam ve kedere ğark olunmamalıdır…