Fetvalardan, kolay ve rahat olan fetvayı almak icmâ ile fasıklık mıdır?

SORU: Fetvalardan, kolay ve rahat olan fetvayı almak icmâ ile fasıklık mıdır?

CEVAP:

Âlimlerin fetvalarındaki ruhsatları alıp amel etmek, fetvalar arasında telfîk yapmak, kolay ve rahat olan fetvayı almak icmâ ile fasıklıktır. Kur’ân ve Sünnet’in nehyettiği bir şeydir. Buna meyleden kişiye itibar olunmaz, terazide de bir ağırlığı olmaz…

Son olarak şunu belirtmek gerekir ki; içtihat edilemeyecek bir yerde (hakkında nas olan bir mevzu vb.) içtihat etmek veya icmâya muhalefet etmek ve bunu yaparken de: “İsabet edersem iki ecir, hata edersem bir ecir var!” diyen, bununla da kendisini Âlimlerin ileri geleni yerine koyan, yenileyici ve olgun fikirli olduğunu savunan kişi, hakikatte terazide hiçbir kıymeti olmayan günahkâr, başkasını saptıran, sözüne dönüp bakılmayacak, sözü kaldırılıp atılacak birisidir…

(Sahîhu Şerhi’l-Akîdeti’t-Tahâviyye, Hasan b. Ali es-Sekkâf el-Kuraşî el-Hâşimî el-Huseynî)

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir