Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?

SORU: Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?

CEVAP:

1- Mevlid Kandili’nin olduğu Rebîülevvel Ayı’nın on birinci günü ile sonraki gün yani on ikinci günü oruç tutulabilir… Rasûlullah (s.a.v) Rebîülevvel Ayı’nın ikinci pazartesi günü oruç ibadetinde bulunurdu. Nedenini sorduklarında ise Rasûlullah (s.a.v); “Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum…” (Müslim, Ebû Dâvûd, Ahmed b. Hanbel) buyururdu…
İbn-i Asâkîr’in zikrettiğine göre Rasûlullah (s.a.v); “Ya Bilâl, pazartesi günü oruç tutmayı ihmal etme! Ben o gün doğdum, o gün ilâhi vahye mazhar oldum, o gün hicret ettim, aynı gün de vefat ederim…” buyurmuştur. Bizler de bu hadis-i şeriften Rasûlullah (s.a.v)’in doğum günü olan Mevlid Kandilinde günün şükrünü eda etmek amaçlı oruç tutulabilir hükmünü çıkarıyoruz…

2- Büyük hadis ve fıkıh âlimi olan İbn-i Hacer, Mevlid Kandili merasiminin meşruiyeti hakkında şu hadisi zikreder:
“İbn-i Abbas (r.anhüma)’nın rivayetine göre, Rasûlullah (s.a.v) Medine’ye hicret ettiklerinde Aşure gününde Yahudilerin oruç tuttuklarını öğrenir. Oruç tutmalarının sebebini sorduğunda Yahudiler; “Bu çok büyük bir gündür. Bugünde Allah, Mûsâ ile kavmini kurtardı. Firavun ile kavmini suda boğdu. MÛSÂ DA BUNA ŞÜKÜR İÇİN ORUÇ TUTTU. İşte biz de bugünün orucunu tutuyoruz…” derler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v); “Öyleyse biz Mûsâ’ya sizden daha yakın ve evlâyız…” (Müslim, Sıyam) buyurmuş ve o günden sonra hem kendisi oruç tutmuş hem de tutulmasını tavsiyede bulunmuştur…
İbn- i Hacer bu nakilden sonra şöyle der:
“Bundan anlaşılıyor ki, böyle bir günde, Mevlid gecesinde Allah’a şükretmek tam yerindedir. Fakat Mevlid merasiminin Peygamberimizin doğum gününe denk getirilmesi için dikkat etmek gerektir…” (el-Hâvî Fi’l-Fetevâ)

3- Kimi hocalar “Oruç tutulur mu?” diye sorana “Şart değildir ancak tutulabilir” demek yerine “Hayır asla tutulmaz, o gün yeme içme, yedirme içirme günüdür” demektedirler ki böyle demeleri kişilerin oruç gibi bir ameli terk etmelerine sebep olacağından kaş yaparken göz çıkarmak anlamı taşıdığı aşikârdır…