Saçı tıraş etmenin yeri neresidir? Saçı tıraş etmede en faziletli olan nedir? Saçı kısaltırken bir kaç tutam kesmek yeterli midir, ne kadar alandaki saç kısaltılmalıdır, kısaltmadaki ölçü ne kadar olmalıdır? Kadınlar saçlarını nasıl kısaltırlar?

SORU: Saçı tıraş etmenin yeri neresidir? Saçı tıraş etmede en faziletli olan nedir? Saçı kısaltırken bir kaç tutam kesmek yeterli midir, ne kadar alandaki saç kısaltılmalıdır, kısaltmadaki ölçü ne kadar olmalıdır? Kadınlar saçlarını nasıl kısaltırlar?

CEVAP:

a) Saçı tıraş etmenin yeri harem’dir. (Mekke hareminin sınırları ise şöyledir: Medine yolu tarafından Nifâr oğullarının evleri yakınında, bugün Hz. Âişe mescidi olarak bilinen ve Mekke’ye üç mil mesafede bulunan yer. Yemen yolu tarafından Mekke’ye yedi mil uzaklıkta ki Lebin dağı yakınında bulunan Edaatü Lebin denilen yere kadar. Irak yolu tarafından yine Mekke’ye yedi mil mesafede Makta’ bölgesindeki dağ yoluna kadar. Taif ve Arafat yolu üzerindeki Batn-ı Nemîra tarafından Mekke’ye yedi mil uzaklıkta ki Arafat yanında kalan yer. Ci’râne yolu tarafından Âl-i Abdullah b. Halid geçidinde Mekke’ye dokuz mil uzaklıktaki yere kadar. Cidde tarafından Mekke’ye on millik mesafe de otların sona erdiği kısma kadar. Urane vadisi tarafından ise Mekke’ye on bir millik uzaklıkta kalan yere kadar).

b) Saçı tıraş etmede en efdal olan başın tamamını kazımaktır.

c) Saç kısaltılacak ise kısaltılan yer başın dörtte birinden az olursa caiz olmaz. Dörtte bir miktarı (kısaltmak) vaciptir. Kısaltmadaki ölçü ise parmak ucundan fazla olmalıdır ki dörtte birdeki bütün saçlardan kısaltma mümkün olabilsin ve vacip miktar yerini bulmuş olsun. Çünkü saçların uçları âdeten birbirine müsavi/eşit değildir.

d) Erkeklerde olduğu gibi kadınlar da başının dörtte birinin saç uçlarından parmak ucundan ziyade keserler.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.