Kişi, nafile tavafı başlayıp bitirmezse ne yapması gerekir? Nafile tavafın şavtlarının azını veya çoğunluğunu terk ederse ne gerekir?

SORU: Kişi, nafile tavafı başlayıp bitirmezse ne yapması gerekir? Nafile tavafın şavtlarının azını veya çoğunluğunu terk ederse ne gerekir?

CEVAP:

a) Kişi, nafile bir tavafa başlarsa tıpkı nafile namazda olduğu gibi başlamakla vacip olur. Başlayıp bitirmezse kazası lazım gelir. Kazasını yaparken de onu yine bütün vacipleriyle iade eder. Kazasını yapmazsa, nafile namazda olduğu gibi, tevbeden başka bir şey lâzım gelmez.

b) Nafile bir tavafın vacibini terk ederse tekrar iade etmesi lazım gelir veya şavtların azını terk ederse sadaka, çoğunu terk ederse de kurban vacip olur. Tıpkı nafile namazda terk ettiği vacibi sehiv secdesi ile tamamlaması gibi…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.