İhramlının kasıtlı olarak koku koklamasının hükmü nedir? Kişi ihrama girerken kokuyu ihramına mı bedenine mi sürer? İhramına hangi çeşit kokuyu sürebilir? İhramlı kişi başkasına koku sürer veya başkasına dikişli elbise giydirirse bir şey lazım gelir mi?

SORU: İhramlının kasıtlı olarak koku koklamasının hükmü nedir? Kişi ihrama girerken kokuyu ihramına mı bedenine mi sürer? İhramına hangi çeşit kokuyu sürebilir? İhramlı kişi başkasına koku sürer veya başkasına dikişli elbise giydirirse bir şey lazım gelir mi?

CEVAP:

a) İhramlının kasıtlı olarak koku koklaması mekruhtur. Lakin bir keffaret lazım gelmez.

b) İhramsız bir kimse koku sürünüp de sonra ihrama girerse ve ondan da başkalarına koku gitmesi halinde bil’ittifak bir şey lâzım gelmez.

c) İhrama girerken kişi kokuyu (ihramına değil) bedenine sürer. Bu koku kalıcı olsa bile fark etmez. Lakin ayn’ı kalıcı olan kokuyu elbisesine/ihramına süremez.

d) İhramlı kişi başkasının uzvunu kokularsa veya başkasına dikişli elbise giydirirse yine bil’ittifak bir şey lâzım gelmez.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.