Saç Boyatmak caiz midir?

SORU: Saç boyatmak caiz midir?

CEVAP:

1- Saç boyatmak; karşıya süslü/güzel görünmek maksadıyla olursa caiz değildir, çünkü bu haramdır…

2- Saç boyatmak; bir başkasına kendi yaşını küçük göstermek maksadıyla olursa caiz değildir, çünkü bunda aldatma vardır… Bu hükme binaen erkeğin saçının siyaha boyamasının caiz olmadığı söylenmiştir… Keza, toplumun örf/âdetine uymayan renklerde boyamak da mekruhtur…

3- Saç boyatmak; düşmana genç/dinç/kuvvetli görünmek maksadıyla olursa caizdir…

4- Saç boyatmak; kadının kocasına güzel görünme maksadıyla, kocası için süslenmek kastıyla olursa caizdir…

5- Saç boyatma hususunda dikkat edilmesi gereken husus; 1- Boyanın deriye su geçirip geçirmediği 2- Boyanın içinde necis/pis bir madde olup olmadığı… Boyanın içinde su geçirmeyen bir madde olursa/boya altına su geçirmeyen cinsten ise ve boya deriye değip bulaşıyorsa bu takdirde bu boyayı kullanmak caiz olmaz. Çünkü boya, su geçirmeyen bir boya olduğundan gusülde suyun deriye ulaşmasına mani olacaktır bu durumda gusül de sahih/geçerli olmayacaktır. Eğer boya, altına su geçiren cinsten olursa, örneğin Hint kınası gibi ki bu cins bir boya gusülde suyu altına geçirip suyun deriye ulaşmasına mani olmayacağından böyle bir boya ile saç boyamak caiz olur ve alınan gusül de sahih/geçerli olur… Keza boyanın sağlık açısından zararlı olmamasına da dikkat etmek gerekir ki sûnî boyalarda bu mümkün değildir…