Hayızlı/Âdetli kadın Kur’ân Meali yazan kitabı eline alabilir mi, okuyabilir mi? Normal hallerde ve zamanlarda sadece Meal okumanın bir mahzuru var mıdır?

SORU: Hayızlı/Âdetli kadın Kur’ân Meali yazan kitabı eline alabilir mi, okuyabilir mi? Normal hallerde ve zamanlarda sadece Meal okumanın bir mahzuru var mıdır?

CEVAP:

1- Hayız/Aybaşı halindeki bir kadının, abdestsizin ve cünübün Kur’ân’a el sürmesi-tutması haramdır

2- Hayız/Aybaşı halindeki bir kadının, Farsça, Türkçe gibi bir dil ile yazılmış olan Kur’ân mealini tutması haramdır zira mealde Kur’ân ahkâmı yazılı olduğundan Kur’ân hükmündedir… Hayız/Aybaşı halindeki bir kadın, cünüp veya abdestsiz kişi, içerisinde “Arapça yazılı Kur’ân ayetleri” bulunmayan sadece “meal” yazan kitapları yapışık olmayan bir kılıfla veya bir bezle tutup okuyabilirler

3- Hayız/Aybaşı halindeki bir kadının, Kur’ân’ın okunuşunun başka bir dildeki harflerle yazılmış hâlini okuması da haramdır. Mesela Türkçe harflerle Kur’ân’ın okunuşu/lafızları aynen yazılsa, bu kitap da Mushaf hükmünde olduğundan cünüp veya hayızlı/aybaşılı olarak onu okumak yahut abdestsiz olarak ona dokunması caiz olmayıp haramdır

4- Hayız/Aybaşı halindeki bir kadının, ayet yazılı bir levhadaki-kitaptaki bizzat ayete elini sürmesi haramdır… Lakin mesela Evrâd-Ezkâr kitabının içerisinde ayetler yazılı olsa ve aybaşılı kadın da elini ayetlere değirmeden/sürmeden kitabı tutup okusa caizdir

5- Meal, arş’tan gönderilen Kur’ân demek olmayıp meal okunarak namaz kılınamaz… İmam Nevevi Mecmû’ isimli eserinde; “İslam âlimlerinin icmâ/ittifak ettiğine göre Kur’ân tercümesi Kur’ân değildir…” demiştir…

NOT: “Meal” okuma konusundaki şuna dikkat etmek gerekir… Arapça bilmeyen insanlar sadece Meal okumaktan şiddetle kaçınmalıdır zira Mealler, Kur’ân’ın manasını tam yansıtmamaktadır. Sadece Meal okumak Kur’ân’ı anlama bir tarafa dursun, rahatlıkla Kur’ân hakkında şüphe uyarmaya sebep olabilmektedir ki sadece Meal okuyarak dinden uzaklaşanlar ortadadır… Meal yerine en kısa bir “Tefsir” kitabı bulup okunmalıdır…