Parfümler, her türlü kokular, alkolsüz esanslar, aromalar; halüsinasyon, depresyon, vertigo, kalp ritim bozukluğu, hipertansiyon, ödem, donukluk, kulak çınlaması, görme bozukluğu, deride morluklar, kanser, astım, sinüzit, böbrek kalp karaciğer akciğer ve bağışıklık sistemi hasarları, unutkanlık, baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza kaybı, kaygı, depresyon, panik atak, dikkat dağınıklığı, duygu bozukluğu, yumurta ve spermlerde DNA bozukluğu, doğum hasarları ve düşükler, diyabet, hipertiroid veya hipotiroid, kısırlık, sperm kalitesinin bozulması, cinsel hormonlarda dengesizlik, eşcinsellik, cinsel soğukluk, bebeğin sütten kesilmesi, doğmamış kız ceninde vajina darlığı erkek ceninde penis ve erbezlerinin gelişememesi ve erkek çocuklarda kadınsı davranışlara sebep olmaktadır… Sentetik kokular ve aromalar; süt ürünleri, et ürünleri, bal, kahve, nargile sigara tütünü, mantar, baharat, meyve ve sebzelerde; vücut bakım ürünleri, deterjanlar, yumuşatıcılar, hasta bakım ürünleri, oyuncaklar, aksesuarlar, nanokumaşlar, Kur’ân, tesbih, seccade üretiminde, tedavide, camilerde, hastanelerde, okullarda, alış-veriş merkezlerinde, araçlarda, kısaca her yerde yoğun kullanılmaktadır…

Sağlık… Her Türlü Kokular, Parfümler ve Aromalar…

PARFÜMÜN-KOKULARIN HER TÜRLÜSÜNÜN İÇERİĞİ % 95 ORANINDA PETROL VE KÖMÜR ÜRÜNÜ KİMYASALLARDIR…

PARFÜMLER, HER TÜRLÜ KOKULAR, ALKOLSÜZ ESANSLAR, AROMALAR; YERSİZ COŞKU HALİ, HALÜSİNASYON, DEPRESYON, VERTİGO, KALPTE RİTİM BOZUKLUĞU, HİPERTANSİYON, ÖDEMLER, EPİLEPSİ BENZERİ KASILMALAR, HAREKETLERDE YAVAŞLAMA, DONUKLUK, KULAK ÇINLAMASI, GÖRME BOZUKLUĞU, DERİ VE MUKOZALARDA MORLUKLAR VE KANSERE SEBEP OLUR…

PARFÜMLER, HER TÜRLÜ KOKULAR, ALKOLSÜZ ESANSLAR, AROMALAR; ASTIM, SİNÜZİT, BÖBREK KALP KARACİĞER AKCİĞER VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASARLARI, UNUTKANLIK, BAŞ AĞRISI, BAŞ DÖNMESİ, ZİHİN BULANIKLIĞI, HAFIZA KAYBI, KAYGI, DEPRESYON, PANİK ATAK, DİKKAT DAĞINIKLIĞI, DUYGU BOZUKLUĞU GİBİ RUHSAL RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLUR…

PARFÜMLER, HER TÜRLÜ KOKULAR, ALKOLSÜZ ESANSLAR, AROMALAR; YUMURTA VE SPERMLERDE DNA BOZULMALARI, DOĞUM HASARLARI VE DÜŞÜKLER, DİYABET, HİPERTİROİD VEYA HİPOTİROİD, KISIRLIK, GÖĞÜS VE PROSTAT KANSERİ, SPERM KALİTESİNİN BOZULMASI, CİNSEL HORMONLARDA DENGESİZLİK VE BUNA BAĞLI OLARAK EŞCİNSELLİĞE, CİNSEL SOĞUKLUĞA, BEBEĞİN SÜTTEN KESİLMESİNE SEBEP OLMAKTADIR…

PARFÜMLER, HER TÜRLÜ KOKULAR, ALKOLSÜZ ESANSLAR, AROMALAR; ANNE KARNINDAKİ KIZ CENİNDE VAJİNA DARLIĞINA, ERKEK CENİNDE PENİS VE ERBEZLERİNİN GELİŞEMEMESİNE, ERKEK ÇOCUKLARDA KADINSI DAVRANIŞLARA SEBEP OLMAKTADIR…

PARFÜMLER, HER TÜRLÜ KOKULAR, ALKOLSÜZ ESANSLAR, AROMALAR; DÜNYAYA GELEN HER 10 BEBEKTEN 7’SİNİN İDRARINDA TESPİT EDİLMEKTEDİR…

SENTETİK KOKULAR VE AROMALAR; SÜT ÜRÜNLERİ, ET ÜRÜNLERİ, BAL, KAHVE, NARGİLE SİGARA TÜTÜNÜ, MANTAR, BAHARAT, MEYVE VE SEBZELERDE; VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ, DETERJANLAR, YUMUŞATICILAR, HASTA BAKIM ÜRÜNLERİ, OYUNCAKLAR, AKSESUARLAR, NANOKUMAŞLAR, KUR’ÂN, TESBİH, SECCADE ÜRETİMİNDE, TEDAVİDE, CAMİLERDE, HASTANELERDE, OKULLARDA, ALIŞ-VERİŞ MERKEZLERİNDE, ARAÇLARDA, KISACASI HER YERDE YOĞUN KULLANILMAKTADIR…

SENTETİK KOKULARIN YOĞUNLUĞU ZAMANLA AZALMAZ, ETKİSİNİ AYLARCA YILLARCA SÜRDÜRÜR VE SADECE 260 DERECEDE YOK OLABİLİR…

SENTETİK KOKULAR İÇİN AVRUPA VE AMERİKA’DA SİGARA İÇİLMEYEN ALANLAR GİBİ, PARFÜMSÜZ ALAN OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLMEKTEDİR VE OKULLARDA, İŞ YERLERİNDE VE KAPALI ALANLARDA PARFÜM VE KOKULU ÜRÜN KULLANIMI YASAKLANMIŞTIR…

Detaylar…

Koku duyusu hiçbir yardımcı iletim mekanizmasına ihtiyaç duymadan beyin tarafından kontrol edilmeden doğrudan görevli sisteme (limbik sisteme) ulaşan tek duyudur. Limbik sistem, kalp atışları, kan basıncı, nefes alıp verme, hafıza, stres düzeyi ve hormon dengesinin kontrolüyle görevlidir… Kokular, duygusal hafıza, psikolojik ve fizyolojik hormonlar, üreme, büyüme ve tiroid hormonlarının üretimini uyarır… Doğal olarak insan, hayvan, bitki ve bütün canlılardan yayılan kokulu veya kokusuz maddeler üreme ve iletişimi yönlendirir…

Feromon adı verilen bu latif maddeler (çoğu cinsel hormonlar), bir canlıdan salgılandıktan sonra aynı türden başka canlılarda davranış değişikliklerine yol açar, üremeyi, haberleşmeyi, canlıların yaratılış gayelerine uygun olarak görev yapmalarını sağlar. Örneğin, bir dişi hayvanın, üreme zamanını erkek cinslerine bildirerek çağırması, bir arının, bulduğu çiçeklerin yerini kilometrelerce uzaktaki arılara bildirmesi, göç eden hayvanların toplanmayı birbirlerine haber vermesi feromonlar yoluyla gerçekleşirFeromon, ortamdaki diğer doğal kokular tarafından baskılanamayacak kadar güçlüdür… İnsan feromonları, üreme hormonlarının salınımı, eş seçimi, gebelik, annelik, ergenlik veya yaşlanma gibi fizyolojik süreçleri ve sosyal davranışları kontrol eder, eşler arasındaki ruhî uyumu sağlar, birçok hormonun üretimini yönlendirir…

Feromonlar koltuk altı, kasıklar, meme başı çevresi, burun delikleri arasındaki deri, üst dudak ve kıl keseciklerinden salgılanır; salya, burun, idrar, dışkı, vajinal sıvı ve plasentada da bulunurlar. Feromonlar en aktif olarak herhangi bir duygu (cinsel duygular gibi) doruğa çıktığında ve ölüm anında salınırKokulu kimyasalların üretiminden önce parfümler, çiçeklerin uçucu yağlarından, baharatlardan ve madenlerden elde edilirdi. Feromonların keşfinden sonra erkek domuzun ve boğanın derisinden, plasenta ve idrardan feromonlar izole edilerek parfüm güçlendirildi. Bugün ise keşfedilen pek çok feromon türü artık, nanoteknoloji rekombinant-DNA yöntemiyle yapay olarak üretilmektedir…

Kokuların insan ruhu, kimyası ve duyguları üzerindeki etkileri anlaşıldıkça tıbbi, ritüel ve dini amaçlarla kullanılmış, zamanla kullanım alanı genişlemiştir… Doğal yollarla elde edilen ve “esansiyel yağ” olarak adlandırılan kokulu yağlar korku, endişe, stres, depresyon gibi ruhsal sıkıntılar, baş ağrısı, âdet öncesi huzursuzluk, cinsel soğukluk ve cilt problemleri gibi çok çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde ve doğumu kolaylaştırmada kullanılmaya devam etmektedir… Kokuların tedavi amacıyla kullanılması ve ciddi problemlere çözümler getirebilmesi, ne kadar etkili olduklarını göstermektedir…

Çoğu insan kokuların yıllar önceki gibi çiçeklerden veya misk geyiğinden elde edildiğini, doğal olduğunu düşünmektedir. Fakat bugün parfümün içeriği % 95 oranında petrol ve kömür ürünü aromatik bileşikler, ftalatlar ve sentetik misktir. Kimyasal aromatik bileşikler; yersiz coşku hali (öfori), halüsinasyon, baş dönmesi, depresyon, baş ağrısı, vertigo, kalpte ritm bozukluğu, hipertansiyon, ödemler, epilepsi benzeri kasılmalar, hareketlerde yavaşlama, donukluk, kulak çınlaması, görme bozukluğu, deri ve mukozalarda morluklara, kan hücrelerini öldürme etkisiyle kansere sebep olur. Bu kimyasallar mutajen, toksik kanserojen psikotropik maddelerdir…

Sentetik kokular, her çeşit koku ve tadı verebilen “doğala özdeş” aromalar olarak; süt ürünleri, et ürünleri, bal, kahve, nargile sigara tütünü, mantar, baharat, meyve ve sebzelerde; vücut bakım ürünleri, deterjanlar, yumuşatıcılar, hasta bakım ürünleri, oyuncaklar, aksesuarlar, nanokumaşlar, Kur’ân, tesbih, seccade üretiminde, tedavide, camilerde, hastanelerde, okullarda, alış-veriş merkezlerinde, araçlarda, kısacası her yerde yoğun kullanılmaktadır. Bu kokular doğal kokulardan 200-2000 kat daha kuvvetlidir… Doğal kokular kısa sürede etkisini kaybederken sentetik kokuların yoğunluğu zamanla azalmaz, etkilerini aylarca, hatta yıllarca sürdürür ve sadece 260 derecede yok olabilir. Kıyafet üzerine sıkılan parfümlerde veya kokulu deterjanlarda durum daha tehlikelidir çünkü koku içinde bulunan kimyasalları kumaştan çıkarmak defalarca da yıkansa mümkün değildir

Greenpeace’in 2005’te 25 kokulu ürün üzerine yaptığı bir araştırmaya göre “Ftalat esterler ve sentetik misk” parfümlerin içinde tespit edilen zehirli kimyasallardan sadece ikisidir ve her bir ürün çevreye en az 17 çeşit zehirli kimyasal yaymaktadır. İncelenen ürünler içerisinde parfümler (alkolsüz esanslar da dâhil), oda spreyleri, araç kokuları, deterjanlar, yumuşatıcılar, losyonlar, vücut bakım ürünleri ve şampuanlar bulunmaktadır

Sentetik kokular içerdikleri nörotoksik kimyasallar ile unutkanlık, baş ağrısı, baş dönmesi, zihin bulanıklığı, hafıza kaybı gibi nörolojik rahatsızlıkları, kaygı, depresyon, panik atak, dikkat dağınıklığı, duygu bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıkları tetiklemektedir. Astım, sinüzit gibi alerjilere, böbrek, kalp, karaciğer, akciğer ve bağışıklık sistemi hasarlarına, yumurta ve spermlerde DNA bozulmalarına, kısırlık, doğum hasarları ve düşüklere, diyabet, hipertiroid veya hipotiroide, kısırlığa, göğüs ve prostat kanserine, sperm kalitesinin bozulmasına, cinsel hormonlarda dengesizliğe buna bağlı olarak eşcinselliğe, anne sütüne karışarak birçok bebeğin sütten kesilmesine sebep olmaktadır…

Bu kimyasallar kokulu ürün kullanan herkesin, dünyaya gelen her 10 bebekten 7’sinin idrarında tespit edilmektedir. Anne karnındaki kız ceninde vajina darlığına, erkek ceninde penis ve erbezlerinin gelişememesine, erkek çocuklarda kadınsı davranışlara sebep olmaktadır…

Östrojen benzeri bileşikler erkeklerde, testesteron benzeri bileşikler kadınlarda hipotalamusta feromon etkisi yaptığı için bu ürünlere karşı güçlü bir bağımlılık oluşmakta ve karşı cins çekiminin azalmasına (cinsel soğukluğa) sebep olmaktadır

Sentetik kokulardaki zararın anlaşılmasıyla birlikte bazı parfüm ve kozmetikler “organik” veya “doğal” adı altında piyasaya sürülmekte, ancak bu ürünlerin çoğunda % 1-2 oranında doğal çiçek özü bulunmaktadır

Sentetik kokuların fiziksel ve ruhsal sağlığa zarar verdiği tespit edildikten sonra Avrupa ve Amerika’da kokuların kontrolsüz kullanımına karşı birçok çalışma başlatılmıştır. Kokuların zararlarına pasif olarak maruz kalmayı engellemek için, sigara içilmeyen alanlar gibi, parfümsüz alan oluşturma çalışmaları yürütülmektedir. Okullarda, iş yerlerinde ve kapalı alanlarda parfüm ve kokulu ürün kullanımı yasaklanmıştır…

Doğal kokular hormon dengesi, ruhsal denge, protein ve enerji üretimini bağışıklık sisteminin izin verdiği ölçüde etkiler. Sentetik kokuların 200 kat güçlü etkisi ise bağışıklık sistemini baskılayarak, protein ve enerji üretimini, ruhsal ve zihinsel faaliyetleri, davranış şekillendirme süreçlerini düşman askerler gibi işgal eder…

Hz. Muhammed (s.a.v)’in kokular hakkında söylediklerini hatırlayalım: “Bazı kokular melekleri çeker, habis ruhları uzaklaştırır, bazı kokular habis ruhları çeker, melekleri uzaklaştırır…” (Camiler, türbeler, okullar ve evlerimizde habis ruhları çeken kokular bulunsa, meleklerimize ne olacak? Yapay kokulu deterjan ve yumuşatıcılarla yıkanan çarşaflar arasında yatanın, namazda kokulu seccade, kokulu eşarp, kokulu tespih kullananın durumu nedir? Kokulu sabunlarla yıkanan, kefenlerine yapay kâfur veya misk sürülen ölülerimizin durumu nedir?)

“Cinsel ilişkiden sonra guslediniz, su her kıl dibine ulaşsın, çünkü şehvet maddesi her kıl dibinden çıkar…” (Rekombinant DNA ürünü cinsel hormonlar (feromonlar) parfüm, şampuan, sıvı sabun vs. ile vücuda sürülürse, abdest ve gusül ne olacaktır ?)

“İnsan ölürken, ruh her kıl dibinden ayrılır…” (Kıl kökleri lazerli epilasyonla tahribata uğradıktan sonra feromon üretimine ne olacak ve ruh bedenden nasıl ayrılacak?) Aidin Salih /Gerçek Tıp