Rükû ve secdede aşık kemiklerini birleştirmek sünnet midir?

SORU: Rükû ve secdede aşık kemiklerini birleştirmek sünnet midir?

 CEVAP:

1- Rükû ve secdede aşık kemiklerini birleştirmek sünnettir. Bugün bu sünnet unutulmuştur… Bazı yerlerde müstehaptır diye geçmektedir…

2- Halebî, Dürrü’l-Muhtâr ve Reddü’l-Muhtâr’da “kâ’beyn’i/iki kâ’bı birleştirmek” ifadesindeki kâ’b kelimesi, ayakların iç tarafındaki çıkıntılı kemiktir yani “aşık kemiği” olup buna topuk kemiği de denilir. Binaenaleyh sadece topukları birleştirmekle sünnet yerine gelir…

3- Rükû’da aşık kemiklerini birleştirme şöyle yapılır: Rükû’ya eğilirken, sol ayağın topuğu, sağ ayak yanına getirilir. Secdeden kıyama kalkarken açılır. Yani secdeden kalkacağı zaman açılır, secdeden ayaklar açılmış olarak kalkmış olur. Şayet secdeden kalkarken ayaklarını açmayı unutursa ayağa kalkınca açar…

4- Kadınlar rükûda aşık kemiklerini birleştirmek birleştirmez… Rükûda aşık kemiklerini birleştirmek erkeklere mahsustur…

5- Erkeklerin rükûda ayaklarını birleştirmesinin sünnet olduğu hususu, Halebî, Reddü’l-Muhtâr ve Mızraklı İlmihal’de geçmektedir…

6- a) Hanefilere göre: Kıyamda ayakların arasını dört parmak miktarı açmak sünnettir. Çünkü bu durum huşuya daha yakındır. (Eğer bu uygulamaya dikkat edilirse, aşık kemiklerini birleştirmek kolay ve zahmetsiz olacaktır…)

b) Şafiilere göre: Kıyamda iki ayak arası bir karış kadar açılır. Özürsüz olarak ayaklardan birini diğerine bitiştirmek mekruhtur. Çünkü bu durum huşuya engel olacak bir zorlanmadır…

c) Malikiler ve Hanbelilere göre: Kıyamda ayakların arasını açmak menduptur. Bunun şekli de ne bitişik, ne de örfen aşırı bir şekilde açık olmamak kaydıyla vasat bir şekilde bulunmaktır…