Hızlı yiyen daha çok yemeye mecbur kalır, yemeği 15-40 çiğneme arası iyi çiğneyen daha az yer ve şişmanlığın önüne geçilir… Besinlerin vücudun enerji dolaşımına karışması için içecekleri küçük yudumlarla içmek, yiyecekleri küçük lokmalar halinde yemek gerekir… İyi çiğnenmeyen yemek karaciğer, dalak ve kalp için ağır bir yüktür ve keza bağışıklık yetmezliğine kadar götürür… Meyve ve sebzeleri kabuklarıyla ve birkaç çekirdeğiyle birlikte yemek gerekir… Uyuşturucu-sigara-alkol ve psikolojik-ruhsal-sinirsel hastalıkların temelinde az çiğnemek yatar… Yemek iyi çiğnenince, karışık yenen yemeğin zararı azalır, Sindirim süreci kısalır, Mevcut hastalıklar hafifler…

Sağlık… Az çiğnemek…

HIZLI YİYEN DAHA ÇOK YEMEYE MECBUR KALIR, YEMEĞİ İYİ ÇİĞNEYEN DAHA AZ YER VE ŞİŞMANLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLİR…

BESİN 15-40 ÇİĞNEME ARASI NE KADAR İYİ ÇİĞNENİRSE, BEYİN, SİNDİRİM SİSTEMİNİ O DERECE İYİ HAZIRLAR…

GIDALAR YETERİNCE ÇİĞNENMEZSE, SİNDİRİM İLK BASAMAKTAN İTİBAREN BOZULUR…

BESİNLERİN VÜCUDUN GENEL ENERJİ DOLAŞIMINA KARIŞMASI İÇİN İÇECEKLERİ KÜÇÜK YUDUMLARLA İÇMEK, YİYECEKLERİ KÜÇÜK LOKMALAR HALİNDE YEMEK GEREKİR…

İYİ ÇİĞNENMEMİŞ YEMEK BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİNE KADAR GÖTÜRÜR…

MEYVE VE SEBZELERİ KABUKLARIYLA VE BİRKAÇ ÇEKİRDEĞİYLE BİRLİKTE YEMEK GEREKİR…

İYİ ÇİĞNENMEYEN YEMEK KARACİĞER, DALAK VE KALP İÇİN AĞIR BİR YÜKTÜR…

YEMEK İYİ ÇİĞNENİNCE KARIŞIK YENEN YEMEĞİN ZARARI AZALIR…

YEMEK İYİ ÇİĞNENİNCE SİNDİRİM SÜRECİ KISALIR…

YEMEK İYİ ÇİĞNENİNCE MİDE, PANKREAS, KARACİĞER VE BAĞIRSAKLARIN İŞİ KOLAYLAŞIR…

YEMEK İYİ ÇİĞNENİNCE İNSÜLİN DÂHİL ÇOK DAHA AZ ENZİM HARCANIR…

YEMEK İYİ ÇİĞNENİNCE MİDE, BAĞIRSAK, KARACİĞER, PANKREAS, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, DİYABET, TÜMÖR, KANSER, ALERJİ, DİŞ, SİNİR VE RUH HASTALIKLARINDAN EMİN OLUNUR…

YEMEK İYİ ÇİĞNENİNCE MEVCUT OLAN HASTALIKLAR HAFİFLER…

UYUŞTURUCU, SİGARA, ALKOL BAĞIMLILIĞI GİBİ PSİKOLOJİK, RUHSAL VE SİNİRSEL HASTALIKLARIN TEMELİNDE AZ ÇİĞNEMEK YATAR…

Detaylar…

Sindirim, ağızda tükürük bezlerinin salgıladığı fermentler ile başlar. Organik asitler, aromatik maddeler ve tuzlar çiğneme sırasında fermentlerle karışır ve bir kısmı ağızdaki kılcal damarlara süzülür. Karbonhidratların ağızda başlayan sindirimi midede aynı enzimlerle devam eder… Alınan besinin kimyasal yapısı hakkında toplanan veriler ağızdaki akupunktur noktaları vasıtasıyla beyne gönderilir. Beyin bu bilgiyi analiz eder ve sindirimi buna göre programlar. Besin ne kadar iyi çiğnenirse, beyin, sindirim sistemini o derece iyi hazırlar… Yeterince çiğnenen bir besinin tadı ve kokusu ağızda dağılır ve kaymağa benzer bir nesne (kimüs) haline gelir. Bu ise 15-40 çiğneme hareketi ile sağlanabilir

Ağızda çok miktarda (her bir dişin dibinde 2’şer tane) akupunktur noktası bulunur. Çiğneme esnasında besinlerden ayrılan enerji bu akupunktur noktaları vasıtasıyla vücudun genel enerji dolaşımına karışır. Bu yüzden küçük yudumlarla içmek ve küçük lokmalar halinde yemek gerekir…

Süt, et suyu, meyve-sebze suyu veya su, küçük yudumlarla alınır, ağızda ılıtılır, tükürükle iyice karıştıktan sonra yutulur

Gıdalar yeterince çiğnenmezse, sindirim ilk basamaktan itibaren bozulurHızlı yiyen daha çok yemeye mecbur kalır, çünkü vücut sadece kimyasal bağlantıları çözme işlemi sonucunda oluşan enerjiyi kullanır, ağızdaki besinden alınması gereken enerjiyi kullanamaz…

İyi çiğnenmemiş yemek, kütleler halinde mideye gelir ve mide bu kütleleri hazmedemez, sadece çürütür. (Özellikle kan grubu “0” olanlar için) taze ekmek, beyaz ekmek ve (özellikle kan grubu “A” olanlar için) et parçaları en zararlısıdır… Midede çürümeye başlayan kütleler ve parçalar bağırsaklara iner ve orada çürümeye devam eder. Bağırsaklardaki çürüme kandaki lokositleri (akyuvarları) artırır. Bağışıklık sistemi bu duruma karşı koruma programı geliştirmek zorunda kalır. Bu hata, her yemekle birlikte tekrarlandıkça, Bağışıklık yetmezliğine kadar götürür… Ancak taze meyve ve sebzelerin lifleri, çekirdekleri ve kabuklarında böyle bir tehlike söz konusu değildir. Bunlar bağırsaklarda yaşayan yararlı mikropları artırır. Bunun için meyve ve sebzeleri kabuklarıyla ve birkaç çekirdeğiyle birlikte yemek gerekir

İyi Çiğnemenin Yararları…

1- Yemeği iyi çiğneyen, az çiğneyene göre, daha az yer-içer. Çünkü besinden aldığı enerjiyi eksiksiz kullanmış olur…

2- (İyi çiğnenince) karışık yenen yemeğin zararı azalır

3- (İyi çiğnenince) sindirim süreci kısalır

4- (İyi çiğnenince) mide, pankreas, karaciğer ve bağırsakların işi kolaylaşır

5- (İyi çiğnenince, insülin dâhil) çok daha az enzim harcanır

6- (İyi çiğnenince) mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, bağışıklık sistemi, diyabet, tümör, kanser, alerji, diş, sinir ve ruh hastalıklarından emin olunur

7- (İyi çiğnenince) mevcut olan hastalıklar hafifler

8- (İyi çiğnenince) şişmanlığın önüne geçilir, v.s.

Büyük âlimler uyuşturucu, sigara, alkol bağımlılığı gibi psikolojik, ruhsal ve sinirsel hastalıkların temelinde az çiğnemenin yattığı konusunda hemfikirdir

İyi çiğnenmeyen yemek karaciğer, dalak ve kalp için ağır bir yüktür… Aidin Salih/Gerçek Tıp