Hızma/pirsing/piercing ve küpe takmak caiz midir? Küpe veya küpe delikleri gusül abdesti almaya mani midir?

SORU: Hızma/pirsing/piercing ve küpe takmak caiz midir? Küpe veya küpe delikleri gusül abdesti almaya mani midir?

CEVAP:

 

1- Hızma takmak…

a) Erkeklerin “hızma” takması; bir görüşe göre haramdır, bir görüşe göre mekruhtur

b) Kadınların “hızma” takması; mekruhtur. Çünkü bunda hem yabancı kültürlere benzeme ve taklit vardır hem de haram olan erkeklere ziyneti gösterme vardır…

c) “Hızma”, buruna veya bedenin başka bir yerine yapıştırılırsa, suyun deriye temasını engelleyeceği için abdeste ve gusüle mâni olur

“Hızma”, buruna veya bedenin başka bir yerine küpe gibi delik delinerek takılmışsa ve deliğe de su ulaşıyorsa abdeste ve gusüle engel olmaz

 

2- Küpe takmak…

a) Kadınların “küpe” takması; “Reddû’l-Muhtâr” ve “Fetâva’l-Hindiyye” gibi Hanefi mezhebinin kaynaklarında ve “Îânetû’t-Tâlibîn” gibi Şâfiî mezhebinin fıkıh kitaplarında kaydedildiğine göre, kız çocuğunun veya kadının küpe takmak maksadıyla kulağının delinmesinde bir mahzur yoktur. Çünkü bu işlem Rasûlullah (s.a.v) zamanında da yapılıyordu, yasaklanmıyordu…

b) Erkeklerin “küpe” takması; İslâm fıkhına-ahlâkına göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz ve münasip görülmemiştir. Erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu Fakihlere/Âlimlere göre haram ve bazılarına göre ise mekruhtur, yani kısaca caiz değildir

 

3- Küpe ve gusül abdesti…

Küpe delik delinerek takılmışsa ve deliğe de su ulaşıyorsa abdeste ve gusüle engel olmaz…

Kulakta küpe olmayıp kulak delikleri kapalı ise ve bu delikler kulak etlerinin birleşmesiyle kapanmışsa bunları tekrar deldirip içini yıkamak gerekmez…

Kulakta küpe olmayıp kulak delikleri çok kapalı ise ve suyun gitmesine engel varsa bu durumda o deliklere suyun ulaşması için ovalamak gerekir…