“Roma Dini”’nin kurumsallaşıp Devlet Kontrolüne girmesi nasıl olmuştur ve bunda “Augustus”’un rolü nedir? Roma’da İmparatorların Tanrılaştırılması nasıl başlamıştır?

 SORU: “Roma Dini”’nin kurumsallaşıp Devlet Kontrolüne girmesi nasıl olmuştur ve bunda “Augustus”’un rolü nedir? Roma’da İmparatorların Tanrılaştırılması nasıl başlamıştır?

CEVAP:

“Roma Dini” zamanla tümüyle kurumsallaşmış ve devlet kontrolüne girmiştir. Bu aşamadan sonra, işgal edilen ülkelerden getirilen tapınma kültleri/ayinleri, devlet denetimine tabi olmuştur. Bu aşamadan sonra, Devlet dinine ve siyasetine uygun olmayan tapınma kültleri/ayinleri ya elenmiş ya da uygun hale getirilmiştir…

Bu durum, bundan sonraki dönemin de karakteristik bir özelliği olmuştur…

“AUGUSTUS” (MÖ 27-MS 19), Roma Dini’nin, kurumsallaşıp-resmileşmesinde önemli rol oynamıştır. “AUGUSTUS”, Hint-Avrupa köklerinden gelen Roma geleneğine bağlı olmasına rağmen kapıyı, PAGANİST yeni kültlere/ayinlere açık tutmuştur. “AUGUSTUS”, Roma geleneklerini, Helenistik öğelerle kaynaştırmıştır…

“Roma Dini”’nin, kurumsallaşıp-resmileşmesi döneminde; DİN ADAMLARI DEVLET TARAFINDAN SEÇİLİP GÖREVLENDİRİLMİŞ ve DİNİ KURUMLAR ROMA’ya İMPARATORA HİZMETLE MÜKELLEF TUTULMUŞTUR…

Başlangıçta, PUTLARA TAPINAN HALK, daha sonra bu kurumları kendi bünyesinde toplayan imparatora yönlendirilmiş ve İMPARATOR da PUTLAŞTIRILMIŞTIR…

Genel olarak tüm doğu dinlerinde görülen; İMPARATOR, KRAL veya FİRAVUNLARIN İLAHLAŞTIRILMASI, ROMA’da Caesar yani SEZAR ile BAŞLAMIŞTIR. SEZAR’dan SONRAKİ imparator ve aileleri ise HAYATTAYKEN TANRILAŞTIRILMIŞLARDIR…

ROMA’da Devletin, din üzerindeki kontrolü ve baskısı, zaman zaman artmıştır mesela İmparator Tiberius döneminde, Roma’da, Mısır ve YAHUDİ DİNİ YASAKLANMIŞ BU DİNE GİRENLERE AĞIR CEZALAR VERİLMİŞTİR…