“Roma Dini” üçüncü aşamada Soyut Paganizm-Somut Putperestlik Dinine nasıl dönüşmüştür? “Roma Dini” nasıl oluşmuştur? “Roma Dini”’nde Senatörlerden oluşan Din Adamları Sınıfı, tapınaklar ve putlar nasıl ortaya çıktı? Yunan Tanrıları; Zeus, Hera, Athena, Poseidon, Selena, Hades, Afrodit, Ares ve Roma Tanrıları; Neptun, Luna, Pluton, Venüs, Mars ve Satürunus hakkında bilgi verir misiniz?

SORU: “Roma Dini” üçüncü aşamada Soyut Paganizm-Somut Putperestlik Dinine nasıl dönüşmüştür? “Roma Dini” nasıl oluşmuştur? “Roma Dini”’nde Senatörlerden oluşan Din Adamları Sınıfı, tapınaklar ve putlar nasıl ortaya çıktı? Yunan Tanrıları; Zeus, Hera ve Athena… Yunan Tanrıları; Poseidon, Selena, Hades, Afrodit ve Ares… Roma Tanrıları; Neptun, Luna, Pluton, Venüs, Mars ve Satürunus…

CEVAP:

ROMA DİNİ, Etrüsk Krallığı ve daha sonraki Cumhuriyet döneminde dışa açılmayla birlikte farklılaşmıştır…

Dışa açılmayla birlikte, geleneksel soyut paganizm, müşahhas putperestliğe adım atmıştır…

Dışa açılmayla oluşan durumda SOYUT PAGANİZM, HELEN TANRICILIĞI ve MİTOLOJİSİ, HİNT, MISIR, MEZOPOTAMYA ve ANADOLU PUTPERESTLİĞİ ile BİRLEŞEREK, ROMA DİNİ’ni OLUŞTURDU…

Bu merhalede, SENATÖRLERDEN OLUŞAN DİN ADAMLARI SINIFI, TAPINAKLAR ve PUTLAR ORTAYA ÇIKTI…

HELEN topraklarının, MÖ 146’da ele geçirilmesiyle, Yunan tanrıcılığı felsefe ve kültürü ROMA’yı etkilemiş, Yunan putperestliği ve felsefesi, Roma elit tabakası ve halkı arasında hızla yayılmıştır…

Etrüsk döneminde, şehirlerde adlarına tapınaklar kurulan, “TİNİA, UNİ, MENRVA” ÜÇLÜ TANRILARI, daha sonra YUNAN TANRILARI “ZEUS, HERA, ATHENA” ile özdeşleşmiş ve bunlar, “JÜPİTER, JUNO, MİNERVA” olarak isimlendirilmiştir. Diğer Yunan tanrıları; “POSEİDON” Atlantis’in de baş tanrısıdır, “SELENA” ay tanrısıdır, “HADES” yeraltı tanrısıdır, “AFRODİT” aşk tanrısı ve “ARES” savaş tanrısı olup bunların ROMA’daki KARŞILIKLARI yani İSİMLERİ ise sırasıyla “NEPTUN, LUNA, PLUTON, VENÜS ve MARS”’tır…

Roma’da “Satürunus” çiftçilerin tanrısı olarak bilinir…

Diğer YUNAN TANRILARI da, zamanla FARKLI İSİMLERLE, ROMA PUTPERESTLİĞİNDE YERLERİNİ almışlardır…

Roma’nın geleneksel cinsiyetsiz tanrıları, Yunan etkisi ile cinsiyet kazanmış; SOYLARI, AŞK ÖYKÜLERİ, KAVGALARI OLMUŞTUR…

Romalılar da, Yunanlılar gibi, ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİ KİŞİLERİ VE OLAYLARI kutsallaştırarak TANRILARININ SAYISINI ARTIRMIŞLARDIR…

Roma’nın kuruluşu, kutsallaştırılmış ve KURUCUSU ROMULUS da TANRILAŞTIRILMIŞTIR…

ROMA ORDUSUNDA görev alan bir SUBAY, TAPINAĞA GİDER, RAHİB ARACILIĞIYLA, YÜZÜNE KAN SÜRÜLEREK, düşmanlarına karşı SAVAŞ TANRISI MARS’dan YARDIM ve LANET dilerdi…

ROMA ORDUSU, SAVAŞLARDA, MARS’a BAĞLILIKLARINI BİLDİREREK; bu Mars maskesi altındaki ŞEYTANDAN YARDIM İSTER, HEP BİR AĞIZDAN HAYKIRIRLARDI…