Peygamber Efendimiz (s.a.v) akşamdan kalan, ertesi gün ısıtılan yemeği asla yemezdi… Mikroplar beklemiş yemeğin yapısını değiştirir, yemek ısıtıldığında ısıtılan yemeğin özü ve tadı değişir, faydadan çok zararı olur, hazmı ağırlaşır, hatta imkânsızlaşır… Yemeği, piştikten sonra biraz soğutarak yemelidir… Sebzeyi çiğ yemek gerekir, pişmiş sebzeyi ise az miktarda yemek gerekir… Mikrodalgalarda ısıtılan yemekteki temel besin maddeleri su, şeker, yağ ve diğer bazı maddeler, dalgalar tarafından emilir…

Sağlık… Bayat ve Isıtılmış yemekler…

PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v) AKŞAMDAN KALAN, ERTESİ GÜN ISITILAN YEMEĞİ ASLA YEMEZDİ…

MİKROPLAR BEKLEMİŞ YEMEĞİN YAPISINI DEĞİŞTİRİR, YEMEK ISITILDIĞINDA ISITILAN YEMEĞİN ÖZÜ VE TADI DEĞİŞİR, FAYDADAN ÇOK ZARARI OLUR, HAZMI AĞIRLAŞIR, HATTA İMKÂNSIZLAŞIR…

YEMEĞİ, PİŞTİKTEN SONRA BİRAZ SOĞUTARAK YEMELİDİR…

SEBZEYİ ÇİĞ YEMEK GEREKİR, PİŞMİŞ SEBZEYİ İSE AZ MİKTARDA YEMEK GEREKİR…

PİŞMİŞ SEBZE ÇOK MİNERAL İÇERİR, MİNERAL DE VÜCUTTA AĞIR KALINTILAR OLUŞTURUR VE BU KALINTILAR KASLAR ARASINDA, DOKULARDA, DAMARLARDA TOPLANARAK ONLARI SERTLEŞTİRİR…

MİKRODALGALARDA ISITILAN YEMEKTEKİ TEMEL BESİN MADDELERİ SU, ŞEKER, YAĞ VE DİĞER BAZI MADDELER, DALGALAR TARAFINDAN EMİLİR…

Detaylar…

Taze sebze ve meyve, güneşten aldığı enerjiden dolayı, besin değer açısından daha zengindir. Meyve ve sebze pişirilince, güneşten aldıkları enerjiyi ve strüktürel suyunu kaybederek, aslına, yani toprağa ve minerallere dönüşmeye başlar. Suyunu kaybeden sebzenin hacmi azalır, içerdiği mineral oranı artar. Mineraller vücutta ağır kalıntılar oluşturur ve bu kalıntılar kaslar arasında, dokularda, damarlarda toplanarak onları sertleştirir. Bu sebeple çiğ sebzeyi tercih etmek ve pişmiş sebzeyi az miktarda yemek daha doğrudur…

Yemeği, piştikten sonra biraz soğutarak yemek gerekir… Yemek insanı değil, insan yemeği beklemelidir…

Mikroplar beklemiş yemeğin yapısını değiştirir. Yemek ısıtıldığında ise, yeni kimyasal bağlantılar oluştuğu için, faydadan çok zararı vardır… Isıtılan yemeğin özü ve tadı değişir, hazmı ağırlaşır, hatta imkânsızlaşır…

Mikrodalgalarda ısıtılan yemekteki temel besin maddeleri (su, şeker, yağ ve diğer bazı maddeler, dalgalar) tarafından emilir. Dalgalar, bu maddelerin moleküllerini atomik değişime uğratarak yemeği ısıtır. Mikrodalgaların yemek üzerindeki etkisi üzerine yapılmış herhangi bir araştırma yoktur. Ancak şu üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yaklaşık %70 sudan oluşan insan vücudu mikrodalgalarla yakın temasta bulunursa, vücudun su molekülleri strüktürel ve enerjetik değişime uğrar. Organizmadaki su strüktürü değiştiğinde, beyin sıvısı, lenf sıvısı, kan ve hücre serumu gibi vücuttaki bütün sıvıların strüktürü değişir. Bu fiziksel ve ruhsal dengesizliğe sebep olur. Yemeklerimizin %50-90’i sudur…

Peygamber Efendimiz (s.a.v) akşamdan kalan, ertesi gün ısıtılan yemeği asla yemezdi…  Aidin Salih /Gerçek Tıp