LGBTİ… Eşcinsellik mi daha kötüdür, Zina mı daha kötüdür? Cennette eşcinsellik olacak mıdır?

SORU: LGBTİ… Eşcinsellik mi daha kötüdür, Zina mı daha kötüdür? Cennette eşcinsellik olacak mıdır?

CEVAP:

Ben (İbn-i Âbidîn) derim ki: Livata (eşcinsellik) zinâdan daha şiddetli haramdır. Zira livata (eşcinsellik) hiç bir suretle mubah kılınmamıştır… Bir de onun (eşcinselliğin)  çirkinliği aklen bellidir… Onun için sahih kavle göre cennette livata (eşcinsellik) olmayacaktır… (İbn-i Âbidîn “Hayız” bahsi)

Keza İbn-i Âbidîn’in “Liân” bahsinde zikredildiği üzere, İmam-ı Âzam’a göre “livatada liân (lanetleşme) yoktur, İmameyn’e ise göre vardır…”