Özürsüz olarak orucu tutmayıp da “Nasıl olsa kazası, keffareti var” diyen kimseye ne dersiniz?

SORU: Özürsüz olarak orucu tutmayıp da “Nasıl olsa kazası, keffareti var” diyen kimseye ne dersiniz?

CEVAP: 

Özürsüz olarak orucu tutmayıp da “Nasıl olsa kazası, keffareti var” diyen kimseye kaçırdığı ecri ifade etmek için şu hadisi şerifi aktarmak istiyoruz: Terğîb Terhîb’de Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim Ramazanda ruhsatsız (yani oruç tutmamayı mübah kılan bir özrü) veya hastalık olmaksızın bir gün oruç yerse, ömür boyu oruç tutsa da o günün kazasını (borcunu) ödemiş olmaz…”