Keffaret orucunun delili nedir?

SORU: Keffaret orucunun delili…

CEVAP:

Keffaret orucunun hükmü sünnetle sabittir. Buhârî’de zikredildiği üzere, Ramazan’da “Oruçlu iken eşimle cinsi münasebette bulundum!” diyen A’râbîye Rasûlullah (s.a.v) “Bir köle azat et” (yani keffaret olarak ver) diye emretmiştir… (İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.