Bir kimse niyet etmese bile yiyip içmeyi ve cimâyı terk etmekle orucu tutmuş sayılır mı?

SORU: Bir kimse niyet etmese bile yiyip içmeyi ve cimâyı terk etmekle orucu tutmuş sayılır mı?

CEVAP:

Mukim ve sağlam olan bir kimse niyet etmese bile yiyip içmeyi ve cimâyı terk etmekle orucu tutmuş sayılmaz. Çünkü niyet mutlaka lâzımdır. Farz olan vazife, orucu ibadet ciheti ile tutmaktır. Niyetsiz ise ibadet olamaz. Niyetsiz yiyip içmekten ve cimâdan kendini tutarsa oruçlu sayılmaz. Kaza etmesi lâzım gelir, keffaret gerekmez. Kaza lâzım gelmesi, oruç tahakkuk edemediği içindir. Çünkü şartı olan niyet bulunmamıştır. Keffaret ancak orucunu bozana icap eder. Burada ise oruç yoktur. Olmayan bir şeyin bozulması imkânsızdır. Şüphe ile amel, ancak asıl tahakkuk ettikten sonra güzel olur, yani orucun bozulup bozulmaması hususu ancak oruçlu kimse için geçerlidir… (İbn-i Âbidîn, Hidâye, Fetevây-i Hindiyye ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.