Ölecek kişinin yanından âdetli veya lohusa kadınlar ve cünüp olanlar çıkartılır mı, yanında “Yâsîn” suresi okunur mu, yanına güzel kokular konur mu? Bir kimseye sekerâtü’l-mevt geldiğinde, nasıl davranılır? Bir kişi öldüğünde neler yapılır?

SORU: Ölecek kişinin yanından âdet gören kadınlar, lohusa kadınlar ve cünüp olanlar çıkartılır mı? Ölecek kimsenin yanında “Yâsîn” suresi okunur mu? Ölecek kişinin yanına güzel kokular konur mu? Bir kimseye sekerâtü’l-mevt geldiğinde, nasıl davranılır? Bir kişi öldüğünde neler yapılır?

CEVAP:

a) Fukahâ; “Ölecek kimsenin yanından âdet gören kadınlar, lohusa kadınlar ve cünüp olanlar çıkartılırlar… Ölecek kişinin yanına güzel kokular konulur ve “yâsîn” suresi okunur… Öldükten sonra üzerine kılıç veya bir demir parçası konulur, elleri yanına uzatılır, ayakları uzatılır, çenesi bağlanır ve gözleri kapatılır. Zira Rasûlullah (s.a.v) böyle yapmışlardır… Ölünün gözleri açık bırakılırsa görünüşü hoş olmaz. Bu zamana kadar bütün Müslümanlardan bize intikal eden, ölenin gözünün kapatılmasıdır, ‘Müminlerin güzel gördüğü şey Allah (c.c) nezdinde de güzeldir’” demişlerdir…

b) Bir kimseye ölüm hali/sekerâtü’l-mevt geldiğinde, sağ yanı üzere kıbleye döndürülür ve kelime-i şehadet telkin edilir… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.