Ölünün yıkama, kefen ve defni için acele etmek gerekir mi? Müslümanların cenazeyi yıkamalarının hükmü nedir?

SORU: Ölünün teçhiz ve tekfini için acele etmek gerekir mi? Müslümanların cenazeyi yıkamalarının hükmü nedir?

CEVAP:

a) Ölünün teçhiz ve tekfini yani yıkama, kefen ve defni için acele edip kabrine konulması müstehaptır. Zira Rasûlullah (s.a.v); “Ölülerinizin teçhiz ve tekfinini acele ediniz. Eğer o kimse hayırlı bir kimse ise yerine götürmüş olursunuz. Şerli bir kimse ise, ateş ehli uzak olsun” bir diğer rivayette ise “Şerli bir kimse ise onu kendinizden uzaklaştırınız” buyurmuştur.

b) Cenazeyi yıkamak Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir. Çünkü Übey b. Ka’b Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Âdem (a.s) öleceği sırada melekler cennetten güzel kokulu kefenle geldiler. Vefat ettikten sonra su ve sidirle üç defa yıkayıp sonu tek ile biten kefene sardılar. Cibril-i Emin Kâbe’de imam olup namazını kıldılar ve ‘Bu fiil, âdemoğullarına sünnettir’ dediler…” (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.