MUSTAFA İSLAMOĞLU, Ehlisünnet değildir… MUSTAFA İSLAMOĞLU’nu Seyretmeyiniz, Kitaplarını/Yazılarını Okumayınız, İtibar Etmeyiniz…

 

MUSTAFA İSLAMOĞLU, Ehlisünnet değildir… MUSTAFA İSLAMOĞLU’nu Seyretmeyiniz, Kitaplarını/Yazılarını Okumayınız, İtibar Etmeyiniz…

 

MUSTAFA İSLAMOĞLU’nun GÖRÜŞLERİNİN BAZISI AŞAĞIDA GELDİĞİ GİBİDİR…

 

1- Mustafa İslamoğlu, KADERİ İNKÂR EDER…

Mustafa İslamoğlu, “KADER KONUSUNDA GEÇEN BÜTÜN HADİSLERİN EMEVİLER ZAMANINDA UYDURULDUĞUNU” SÖYLER…

Mustafa İslamoğlu, İLK KADER İNKÂRCILARI OLAN MA’BED el-CÜHENÎ ve GAYLAN ed-DIMAŞKÎ gibilerini şehid olarak görür…

 

2- Mustafa İslamoğlu, RASÛLULLAH (s.a.v) EFENDİMİZİN FAZİLETİNİ İNKÂR EDER…

 

3- Mustafa İslamoğlu, SAHABEYE HAKARET EDER…

 

4- Mustafa İslamoğlu, KABİR AZABINI İNKÂR EDER…

 

5- Mustafa İslamoğlu, HAYIZLI/ÂDETLİ KADININ NAMAZ KILABİLECEĞİNİ, CAMİYE GİREBİLECEĞİNİ SÖYLER…

 

6- Mustafa İslamoğlu, İslam’da HAYIZLI/ÂDETLİ KADININ ORUÇ TUTMAMASI, NAMAZ KILMAMASI, MESCİDE GİRMEMESİ, KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAMASI GİBİ HUSUSLARIN, İSLAM’A YAHUDİLİĞE MEYLETME SONUCU GEÇTİĞİNİ SÖYLER…

 

7- Mustafa İslamoğlu, “KUR’ÂN’I HATMEDİP yani BAŞTAN SONA OKUYUP ÖLMÜŞLERİMİZE HEDİYE ETMEK İSLAM’A YAHUDİLİKTEN GEÇMİŞTİR”, DER…

 

8- Mustafa İslamoğlu, ERKEĞİN, İPEK GİYMESİNİN ve ALTIN YÜZÜK TAKMASININ HELAL OLDUĞUNU SÖYLER…

 

9- Mustafa İslamoğlu, TERS İLİŞKİYİ CEVAZ VERİR ve BUNU DA EHL-İ BEYT’E DAYANDIRIP İFTİRA EDER…

 

10- Mustafa İslamoğlu, Peygamber Âdem (a.s) için “ÂDEM’İN BABASI VAR…”, DER…

 

11- Mustafa İslamoğlu, “KUR’ÂN’I KERÎM’E ABDESTSİZ DOKUNULUR”, DER…

 

12- Mustafa İslamoğlu, RECM’İ İNKÂR EDER…

 

13- Mustafa İslamoğlu, MÜRTEDİN ÖLDÜRÜLMESİNİ İNKÂR EDER…

 

14- Mustafa İslamoğlu, MÎRÂC’I İNKÂR EDER…

 

15- Mustafa İslamoğlu, RU’YETULLAH’I İNKÂR EDER…

 

16- Mustafa İslamoğlu, İSA (aleyhisselâm)’ın NÜZÛLU’NÜ İNKÂR EDER…

 

17- Mustafa İslamoğlu, MEHDİ (aleyhisselâm)’ın GELECEĞİNİ İNKÂR EDER…

 

18- Mustafa İslamoğlu, DECCAL’İ İNKÂR EDER…

 

19- Mustafa İslamoğlu, YE’CÛC VE ME’CÛC’Ü İNKÂR EDER…

Mustafa İslamoğlu, Enbiya Suresi 96. ayette geçen Ye’cüc ve Me’cüc için, HER DEVİRDE OLABİLECEK “KÜRESEL GÜÇLER” der…

 

20- Mustafa İslamoğlu, AKLINA UYMAYAN BÜTÜN HADİSLERİ “KUR’ÂN’I KERÎM’E UYMUYOR” DİYEREK İNKÂR EDER…

 

21- Mustafa İslamoğlu, PEYGAMBER EFENDİMİZİN “KIYAMET” İLE İLGİLİ HADİSLERİNİN HEPSİNİ İNKÂR EDER…

 

22- Mustafa İslamoğlu, BUHÂRÎ, MÜSLİM VE DİĞER HADİS MÜELLİFLERİNİ YALANCILIKLA HADİS UYDURMAKLA SUÇLAR…

Mustafa İslamoğlu, muhaddis âlimlerimizin hadis uydurduğunu söyleyip onları “Hadis İdeolistleri” olarak vasıflandırır… Mustafa İslamoğlu, İslam âlimlerinden esirgediği muhabbeti Ignaz Goldziher, Toshihiko Izutsu, Muhammed Esed gibi Oryantalist-Müsteşriklerden esirgemeyip bunlardan büyük bir sevgi ve saygıyla bahseder…

 

23- Mustafa İslamoğlu, İMAM MALİK ve AHMED B. HANBEL’İN, ZAMANININ YÖNETİCİLERİNDEN KORKTUKLARI İÇİN KİTAPLARINDAN BAZI BÖLÜMLERİ ÇIKARDIĞINI İFTİRA EDER… Hâlbuki İmam Ahmed’in Müsned’i, kendi yaşarken yazılıp insanların elinde bulunmuyordu bile…

 

24- Mustafa İslamoğlu, RASÛLULLAH’IN (sallallâhu aleyhi ve sellem) MÜSTAKİL HÜKÜM KOYAMAYACAĞINI, HELALI-HARAMI BELİRLEYEMEYECEĞİNİ SÖYLER…

Mustafa İslamoğlu, Rasûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) helal-haram belirleyemeyeceğini iddia eder ama kendisi haram-helal hükmü koyar…

 

25- Mustafa İslamoğlu, ÂDEM (aleyhisselâm)’ın CENNETTEN İNDİĞİNİ İNKÂR EDER…

Mustafa İslamoğlu, ÂDEM VE HAVVÂ (aleyhimesselâm)’ın CENNETTEN DEĞİL, DÜNYADAKİ BİR BAHÇEDEN GELDİĞİNİ İDDİA EDER…

 

26- Mustafa İslamoğlu, ÂDEM (aleyhisselâm)’ın CİNLERDEN ÖNCE YARATILDIĞINI İDDİA EDER…

 

27- Mustafa İslamoğlu, ÂDEM (aleyhisselâm)’ın ALLAH’IN (azze ve celle) “OL” DEMESİYLE DEĞİL “OLMA SÜRECİ” İÇİNDE TEK HÜCRELİ CANLIDAN OLUŞTUĞUNU SÖYLEYİP EVRİM TEORİSİNİ-DARVİNİZM’İ KABUL EDER…

 

28- Mustafa İslamoğlu, RÂFIZÎLERE-ŞİİLERE “EHL-İ BEYT MEKTEBİ” DİYEREK ONLARI MEŞRULAŞTIRIR…

 

29- Mustafa İslamoğlu, ALLAH’I ROMA PUTU JANUSA BENZETEN ALİ ŞERİATİ VE Şİİ HUMEYNİ’Yİ SAVUNUR, EHLİSÜNNET ÂLİMLERE İSE HAKARET EDİP YALANCILIKLA SUÇLAR…

 

30- Mustafa İslamoğlu, ALLAH (azze ve celle) BİR ŞEYİ YARATMAK İSTEYİP ‘OL’ DEDİĞİNDE HEMEN OLMAZ, OLMA SÜRECİ BAŞLAR, DER…

 

31- Mustafa İslamoğlu, İSLAM’da HIRSIZIN ELİNİN KESİLMESİ HÜKMÜNÜ İNKÂR EDEREK HIRSIZIN ELİNİN KESİLMESİ HÜKMÜNÜN MEKKE MÜŞRİKLERİNİN HUKUKU OLDUĞUNU SÖYLER…

 

32- Mustafa İslamoğlu, KADININ MİRASTAKİ 1/2 HAKKININ SABİT OLMAYIP ESNEK OLUP DEĞİŞEBİLİR OLDUĞUNU SÖYLER…

 

33- Mustafa İslamoğlu, RASÛLULLAH (s.a.v)’in BİRÇOK MUCİZESİNİ İNKÂR EDER…

Mustafa İslamoğlu, RASÛLULLAH (s.a.v)’e ait olan; AYIN YARILMASI, ÇOCUK İKEN PEYGAMBERİMİZİN KALBİNİN YARILMASI ve BENZERİ MUCİZELERİ İNKÂR EDER…

 

34- Mustafa İslamoğlu, PEYGAMBERLERİN MUCİZELERİNİ KENDİ AKLINA GÖRE TEVÎL EDER…

Mustafa İslamoğlu, KUR’ÂN’I KERÎM’DEKİ BÜTÜN MUCİZELERİ İNKÂR EDİP “BUNLAR TEMSİLDİR” DER…

Mustafa İslamoğlu’na göre Kur’an-ı Kerîm’deki bütün mucize ve olağanüstü olaylar “temsil ve mecazdan” ibarettir…

 

35- Mustafa İslamoğlu, GEÇMİŞ BÜYÜK ÂLİMLERE HAKARET ETMEKLE birlikte TEFSİR DİYE YAZDIĞI KİTAP, MUHAMMED ESED’in TEFSİRİNİN KÖTÜ BİR KOPYASIDIR…

Mustafa İslamoğlu’nun hazırladığı GEREKÇELİ MEAL’i, SAHİFE ve PARAGRAF YAPISINA kadar MUHAMMED ESED’in mealinden İNTİHAL’dir yani ÇALINTIDIR…

Mustafa İslamoğlu, TEFSİR DİYE YAZDIĞI KİTAPTA, “TEFSİR TARİHİMİZDEKİ ŞAZZ GÖRÜŞLERİ” TERCİH EDİP KENDİ GÖRÜŞLERİ İMİŞ GİBİ YAZMIŞTIR…

Mustafa İslamoğlu, Kitaplarında yeterli olmayan Arapça dilbilgisiyle basit ve gülünç hatalar yapmıştır…

 

36- Mustafa İslamoğlu, KUR’ÂN’I KERÎM’İN KELİMELERİNİ ŞER-Î ISTILAH MANALARIYLA DEĞİL, MEKKE MÜŞRİKLERİNİN ANLADIĞI SÖZLÜK MANALARIYLA TERCÜME EDER… SALAT, İPEK, DEVE kelimelerinde yaptığı gibi…

Mustafa İslamoğlu, MÜDDESSİR SURESİ, 30. ayette “ÜZERİNDE ON DOKUZ (MUHAFIZ MELEK) VARDIR…” ayetini çarpıtıp “ONUN ÜZERİNDE ON DOKUZ (MELEK/E) VARDIR…” diye TEFSİR EDER…

 

37- Mustafa İslamoğlu, MÂİDE SURESİ AYETİ İÇİN “İSLAM’IN DEĞİL FİRAVUN’UN HÜKMÜDÜR” DER… Mustafa İslamoğlu, Maide Sûresi: 33 âyeti; “Allah’a ve Rasûlü’ne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır…” için İSLAM’IN DEĞİL FİRAVUN’UN HÜKMÜDÜR DER…

 

38- Mustafa İslamoğlu, ABDÜLAZİZ BAYINDIR’ı savunduğu videosunda MUHAMMED SURESİN 31. AYETİN Kârîler tarafından KUR’ÂN’I KERÎM’E YANLIŞ YAZILDIĞINI İFTİRA EDER…

 

39- Mustafa İslamoğlu, BAKARA VE MÂİDE SURESİNDE YAHUDİ ve HRİSTİYANLARIN MAYMUNA ve DOMUZA ÇEVRİLMESİNİ İNKÂR EDİP, “TEMSİL”, DER… (Bakara, 13-65 ayetler; Maide, 60. ayet)

 

40- Mustafa İslamoğlu, BAKARA SURESİNDE YAHUDİLERİN KATİLİ BULMAK İÇİN İNEĞİN BİR PARÇASIYLA ÖLÜYE VURMALARI ÂYETİNİ İNKÂR EDER… (Bakara, 73)

 

41- Mustafa İslamoğlu, BAKARA SURESİNDE, İBRAHİM (aleyhisselâm)’ın DÖRT KUŞU PARÇALAYIP SONRA ÇAĞIRMASI MUCİZESİNİ İNKÂR EDER… (Bakara, 260. Ayet)

 

42- Mustafa İslamoğlu, BAKARA SURESİNDE, TÛR DAĞI’NIN YAHUDİLER ÜZERİNE KALDIRILMASI MUCİZESİNİ İNKÂR EDER… (Bakara, 63)

 

43- Mustafa İslamoğlu, ÂLİ İMRÂN SURESİNDE, İSA (aleyhisselâm)’ın BEBEK İKEN KONUŞMASI MUCİZESİNİ İNKÂR EDER… (Âli İmran, 45-46)

 

44- Mustafa İslamoğlu, NİSÂ SURESİNDE, MUSA (aleyhisselâm)’ın ALLAH TEÂLA İLE KONUŞMASINI İNKÂR EDER… (Nisa, 164)

 

45- Mustafa İslamoğlu, NİSÂ VE BAKARA SURESİNDE, YAHUDİLERE BİR CEZA OLARAK YILDIRIM ÇARPMASINI İNKÂR EDER… Dipnotta ONLARIN AKILLARININ ÇARPILMIŞ OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR İSTEKTE BULUNDUĞUNU SÖYLER… (Bakara, 55; Nisâ 153)

 

46- Mustafa İslamoğlu, BAKARA SURESİNDE, YAHUDİLERİN ÖLDÜRÜLÜP DİRİLTİLMELERİNE, MECÂZ, DER… (Bakara, 56)

 

47- Mustafa İslamoğlu, BAKARA SURESİNDE, YAHUDİLERİN LANETLENDİĞİNİ İNKÂR EDİP DİPNOTUNDA SADECE “LANETLİ ZİHNİYET VARDIR” DER… (61. ayetin dipnotunda)

 

48- Mustafa İslamoğlu, BAKARA SURESİ AYETTE GEÇEN SİHRİ İNKÂR EDİP, SİHİRDEN MAKSADIN “KOMPLO, DÜZEN, TUZAK” OLDUĞUNU SÖYLER…

 

49- Mustafa İslamoğlu, BAKARA SURESİNDE, ÜZEYİR (aleyhisselâm)’ın 100 YIL ÖLÜ KALIP SONRA DİRİLTİLMESİNİ İNKÂR EDİP, “TEMSİL” DER… (Bakara, 259)

 

50- Mustafa İslamoğlu, MÂİDE SURESİNDEKİ ABDEST AYETİNDE “ABDEST ALIRKEN AYAKLAR HEM YIKANABİLİR HEM DE ‘EHLİBEYT MEKTEBİNE/OKULUNA GÖRE’ MESHEDİLEBİLİR” DER… Mustafa İslamoğlu’nun EHL-İ BEYT MEKTEBİ ile neyi kastettiği ayrı bir araştırma konusudur… (Mâide, 6)

 

51- Mustafa İslamoğlu, MÂİDE SURESİNDE, İSA (aleyhisselâm)’ın GÖKTEN SOFRA İNMESİNİ İSTEMESİNİ İNKÂR EDİP, “TEMSİL,” DER… (Maide 114)

 

52- Mustafa İslamoğlu, A’RÂF SÛRESİNDE, MUSA (aleyhisselâm) İLE FİRAVUNUN SİHİRBAZLARI ARASINDAKİ KISSADAKİ “SİHRİ” İNKÂR EDİP, “İLLÜZYON”, DER… (A’râf, 107)

 

53- Mustafa İslamoğlu, İSRÂ SURESİ 1. AYETTE ‘ALLAH NOKSAN SIFATLARDAN MÜNEZZEHTİR’ DEMEK OLAN ‘SUBHÂN’ KELİMESİNE ‘MUTLAK AŞK’ DER… Diyanet Vakfı: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren SUBHÂN ZÂT/ALLAH noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir…” (İsrâ, 1)

 

54- Mustafa İslamoğlu, ENBİYÂ SURESİNDE SÜLEYMAN (aleyhisselâm)’ın EMRİNE VERİLEN CİNLERİ “DİK BAŞLI BİRİLERİ” OLARAK TERCÜME EDER… Aslında İslamoğlu’nun cinler üzerindeki yorumları birbirini tutmuyor ve kafası bu konuda biraz karışık anlaşılan… (Enbiya, 82)

 

55- Mustafa İslamoğlu, HACC SURESİNDE VE GEÇTİĞİ YERLERDE CENNETTE MÜMİNLERE GİYDİRİLECEK “İPEKTEN ELBİSELER” İÇİN KÜÇÜMSEYEREK “ÖZGÜRLÜK ÜNİFORMASI” DER… Müminler neden ahirette üniforma giyecekler, kime, niçin, nasıl özgür olacaklar ayrı bir muamma… (Hacc, 23)

 

56- Mustafa İslamoğlu, KÂF SURESİNDE, KİRÂMEN KÂTİBİN MELEKLERİNE, “ZIT KUTUPLARDA KONUŞLANMIŞ OLAN O İKİ UNSUR” DER… Diyanet Vakfı: “İki melek (Kirâmen Kâtibîn melekleri insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar…” (Kâf, 17)

 

57- Mustafa İslamoğlu, ĞÂŞİYE SURESİNDE, “DEVEYE BAKMIYORLAR MI, NASIL YARATILMIŞTIR…” AYETİNDEKİ “DEVE” KELİMESİNE “YAĞMUR YÜKLÜ BULUTLAR” DER… (Ğâşiye, 17)

 

58- Mustafa İslamoğlu, TEBBET SURESİNDE, EBÛ LEHEB’İN “İKİ ELİ” İÇİN “MAL VE KAZANÇ” DER… İslamoğlu 1. dipnotta “lafzen “iki eli”, bir sonraki ayette yer alan mal ve kazanca delâlet eder…” diyerek bâtıl yorumlarda bulunur…

 

59- Mustafa İslamoğlu, NEML SURESİNDE GEÇEN “DÂBBE”’NİN DÜNYADA DEĞİL DE, AHİRETTE MAHŞER GÜNÜNDE KONUŞACAĞINI İDDİA EDER… (Neml, 82)

 

60- Mustafa İslamoğlu, TEVBE SURESİNDEKİ “FİTNE” KELİMESİNİN ANLAMINA “SKANDAL” DER… Diyanet Vakfı: “Onlar, her yıl bir veya iki kez (çeşitli belâlarla) imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tevbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar…” (Tevbe, 126)

 

61- Mustafa İslamoğlu, AFGANİSTAN’DAKİ BUDİST HEYKELLER İÇİN ÜZÜLÜR!!!…

 

62- Mustafa İslamoğlu, TAKKENİN VE SARIĞIN DİN’LE, DİNDARLIKLA, İSLAMLA HİÇBİR ALAKASI YOKTUR, DER…

 

63- Mustafa İslamoğlu, KİTAPLARA (SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM) YAZMAK BİD’AT VE YAĞCILIKTIR, DER…

 

64- Mustafa İslamoğlu, “ABDEST ALIRKEN AYAĞI YIKAMAYIP ÇIPLAK AYAĞA MESHEDİLEBİLECEĞİNİ”, SÖYLER…