ALİ ŞERİATİ, Ehlisünnet değildir… ALİ ŞERİATİ’nin Kitaplarını/Yazılarını Okumayınız ve İtibar Etmeyiniz…

 

ALİ ŞERİATİ, Ehlisünnet değildir… ALİ ŞERİATİ‘nin Kitaplarını/Yazılarını Okumayınız ve İtibar Etmeyiniz…

 

ALİ ŞERİATİ‘nin GÖRÜŞLERİNİN BAZISI AŞAĞIDA GELDİĞİ GİBİDİR…

 

1- Ali Şeriati SAHABE DÜŞMANI olup kitaplarında şöyle diyor; “Muhammed’in, Ali hakkındaki sükûtu, onu tarihte savunmasız bırakacaktır…” 

 

2- Ali Şeriati SAHABE DÜŞMANI olup kitaplarında şöyle diyor; “İslâm ordusu ilk defa en çetin savaşlardan birinden dönüyordu, gururlu ve muzaffer olarak. Gurur!? Bu çok çirkin bir huy ve özelliktir…” 

 

3- Ali Şeriati SAHABE DÜŞMANI olup kitaplarında şöyle diyor; “Uhud Harbi’ni anlatırken ise şöyle diyor: “Osman firar etmiş Ömer ve Ebûbekir ortalıkta görünmüyordu…” 

 

4- Ali Şeriati SAHABE DÜŞMANI olup kitaplarında şöyle diyor; “Benim İslam’ım Osman ve Abdurrahman’ın İslam’ı değil, Ebu Zerr’in İslam’ıdır…” 

 

5- Ali Şeriati SAHABE DÜŞMANI olup kitaplarında şöyle diyor; “Ebubekir ve Ömer’in Ali karşısındaki zaferi cahiliyenin İslam’a karşı zaferidir…”

 

6- Ali Şeriati SAHABE DÜŞMANI olup kitaplarında şöyle diyor; “Çünkü bu, Ali’nin İslâm’ı değildir. Gitmesi gereken Osman’ın İslâm’ıdır; bir makinesi de olan Osman’ın İslâm’ı. Makinesi ve arabası olan, talan eden, tüm dünyanın kaynaklarını yağmalayan, üstelik ilmi de olan bir Abdurrahman’ın İslâm’ı…”

 

7- Ali Şeriati SAHABE DÜŞMANI olup kitaplarında şöyle diyor; “Osman’ı yaşayan kimse Ebu Zer için gözyaşı dökse de, bu Şia’nın dışındadır. Muhammedi imanı olduğunu iddia edip Ebu Süfyanımsı yaşayan kimse de sınırın dışındadır. Uhud’un öteki tarafındadır. Hendek’in öteki tarafındadır. Aslında hendeği yeniden kazmak gerekir…”

 

8- Ali Şeriati SAHABE DÜŞMANI olup kitaplarında şöyle diyor; “Ömer de gidince yaşlı, mukaddesmeap ve kifayetsiz bir adam olan Osman, hükümeti eline aldı. İslam hükümeti sarsılmaya başladı. İslam kanunlarında yapılan değişiklikler o kadar şiddetliydi ki Muhammed’in binası kökten viran oldu. Onun zamanında hilafet, saltanata; İslâmî hâkimiyet kulübesi, şahın sarayına, sadelik şatafatlı teşrifata; Muaviye ve Osman’ın yeme içme sarayına dönüştü…”

 

9- Ali Şeriati PEYGAMBER (s.a.v)’in HANIMLARINA DİL UZATIP kitaplarında şöyle diyor; “Peygamber hanımlarının hoşnutsuzluğunun diğer nedeni, İran hüsrevlerinin, Roma kayserlerinin ve hatta Yemen, Gassan, Hire ve Mısır padişahlarının karılarının görkemli saraylarda yaşayıp dans, şarap, eğlence ve kumarla iç içe olduklarını duymuş olmalarıydı. Hâlbuki bunlar da Arab padişahının karılarıdır ve aylar geçmesine rağmen mutfaklarının bacasından duman tütmemiştir…”

 

10- Ali Şeriati KİTAPLARINDA Cenab-ı Allah’ı (cc) TECSİM ve TEŞBİHE vardırır…

Ali Şeriati şöyle der; Allah’ın ruhu, Allah’ın kokusu, Allah’ın arşa oturması, Allah’ın Kâbe tavanının altında olması, Allah’ın Hacer’in evinde olması, Allah’ın gölgesinin olması, Allah’ın elinin olması, Allah’ın yörüngesinde dolaşılması, Allah’ın karşısında durulması, Allah ile diz dize oturmak, Allah ile dolmak…

 

11- Ali Şeriati KİTAPLARINDA Cenab-ı Allah’ı, ROMA TANRISI JANUS DENİLEN bir yüzü sağa bir yüzü sola bakan ikiyüzlü PUTA BENZETİR…

Ali Şeriati KİTAPLARINDA şöyle diyor; “ALLAH GERÇEK BİR JANUS’tur. İKİ ÇEHRELİ TANRI! YEHOVA çehresi, TEOS çehresi. İKİ seçkin ve ÇELİŞİK SIFATI “Kahhar” ve “Rahman”dır. YAHOVA gibi intikamcı, müstebit, cebbar, mütekebbir ve azabı şiddetli olan, muhteşem arşına yaslanmış, melekût örneklerine bürünmüş, makamı fizikötesidir, onun dışındaki her şey mutlak saltanatının hükmü altındadır. Aynı zamanda TEOS gibi “Rahman”, “Rahim”, “Rauf” ve Gafûr” dur. Yeryüzüne inerek insanla, topraktan olan halifesi ve akrabası ile dostluk bağı kuruyor. Onu kendi suretinde yaratıyor. Onu kendisi gibi yapacağı müjdesini veriyor. İnsanla öylesine samimi ve dost oluyor ki ona şah damarından daha yakın olduğunu açıklıyor…”

 

12- Ali Şeriati EVRİM TEORİSİNİ-DARVİNİZM’i kabullenip şöyle der; “Son asırlarda birçok insan, evrim kanununu, özellikle “Darvinizm”i dine karşı bir hareket olarak ilan etti. Darvinizm, dine değil, kendisiyle savaşması ve onu mahkûm etmesi nedeniyle dindarlara karşıydı. Bu yüzden Darvinizm, anlatıldığı her yerde din karşıtı bir ekol olarak tanıtıldı. Hatta Müslümanlar dahi onu mürted ilan ettiler. Hâlbuki Darvin, son dönemin en dindar bilim adamlarındandı ve son derece temiz ve yüce bir dinî ruha sahibti. Bundan dolayı Darvinizm din karşıtı bir ekol olamaz. Çünkü hiç kimse Darvinizm’i bizzat Darvin’den daha iyi anlayamaz. Eğer din ile böyle bir çelişkisi olsaydı, bu çelişkiyi herkesten önce o kavrardı. Mevcut dini ruh, evrime ters düş Niçin? Çünkü dindar insan, kendi dininin, Tanrı’nın dini olması dolayısıyla dünyadaki en üstün gerçek olduğunu düşünür. Bu nedenle var olan şey, en üstün ve değişmez gerçektir. Kendi dininin asıl olduğuna inanan her dindar böyle bir çıkarımda bulunuyor ve ister istemez evrim ve değişime karşı çıkıyor. Bu tür karşı çıkışlar, gerek Avrupa’a, gerek İslam ülkelerinde olsun, topluma dindarların hakim oluğu bütün dönemlerde açıkça görülür. Fakat Kur’an’da bu evrim çeşitli şekillerde, hem tabiatta hem bitkide hem hayvanda hem insanda hem de bizzat peygamberin örnek psikolojisinde söz konusu edilmiştir…”

NOT:

MUSTAFA İSLAMOĞLU, ALİ ŞERİATİ hakkında şöyle diyor; “…Üstad Ali Şerîatî, Allah ona gani gani rahmet eylesin… Bizler de onun talebesi sayılırız…