“Mükellef bir kimse, Ramazan ayının başlangıcını gösteren hilali görür de sözü şer’î bir delil ile reddedilirse, o gün mutlak surette oruç tutması vacip olur” dediniz. O halde Ramazan hilalini görüp de oruca başlayan bu kişi, oruç tutması gereken günleri tamamladığında Bayramı halkla birlikte mi yoksa kendi başına mı yapar?

SORU: “Mükellef bir kimse, Ramazan ayının başlangıcını gösteren hilali görür de sözü şer’î bir delil ile reddedilirse, o gün mutlak surette oruç tutması vacip olur” dediniz. O halde Ramazan hilalini görüp de oruca başlayan bu kişi, oruç tutması gereken günleri tamamladığında Bayramı halkla birlikte mi yoksa kendi başına mı yapar?

CEVAP:

Ramazan hilalini gören kimse, oruç tutar da oruç günlerini de (sayısını) tamamlarsa, ancak devlet başkanı/hükümetle beraber bayram yapar. Çünkü Peygamber (s.a.v) Tirmîzî’nin rivayetinde (keza Ebû Dâvûd ve Dârakutnî’de rivayet etmişlerdir) şöyle buyurmuştur: “Orucunuz, herkesin/hepinizin oruç tuttuğu gün, Bayramınız da herkesin/hepinizin iftar ettiği/orucunu açtığı (Bayram yaptığı) gündür.” Halk, hilali gören bu kimsenin bayram yaptığı gün iftar etmemişler/bayram yapmamışlardır, binaenaleyh o kimsenin de iftar etmemesi gerekir. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.