Muhammed b. Abdülvehhâb kimdir?

SORU: Muhammed b. Abdülvehhâb kimdir?

CEVAP:

Muhammed b. Abdülvehhâb, miladi 1703 yılında, Riyad şehrine yakın bir köy olan “Uyeyne”’de doğmuştur. İlk tahsilini, aynı zamanda “Uyeyne” kâdısı da olan babasının yanında yapmış, sonra Mekke ve Medine’de tahsiline devam edip buralarda İbn-i Teymiyye’nin fikirlerini benimsemiş ve buradan da Basra’ya gitmiştir. Basra’da, oradaki Ulema ile Tevhîd konusunda tartışmalara girmiş ve dinin doğrudan Kur’an ve Sünnet’ten öğrenilmesi gerektiğini savunmuştur…

Babasının 1740 yılında vefatıyla Riyad şehrine yakın bir yerde “emr-i bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker” kaidesinin gereğinin yapılmasını savunarak bu fikrini “Necd” bölgesinde yaymaya başlamış, daha sonra da tekrar doğum yeri olan “Uyeyne”’ye geri dönmüştür…

Bu yazı yorumlara kapalı.