Muhammed b. Abdülvehhâb’ın ilk defa türbe yıktırması nerede ve nasıldır?

SORU: Muhammed b. Abdülvehhâb’ın ilk defa türbe yıktırması nerede ve nasıldır?

CEVAP:

Muhammed b. Abdülvehhâb, “Uyeyne”’nin emîri Osman’ı kendi fikirlerine davet etmiş ve ona, “Eğer Allah’ın dinine ihlâsla yardım ederse Allah’ın onu Necd bölgesinin hâkimi kılacağını” söylemiştir. Daha sonra emîr Osman’a, el-Cebîle isimli köyde bulunan Zeyd b. Hattâb’ın (vefatı h. 12) türbesini yıkmayı teklif etmiş ve Osman da bu teklifi kabul ederek türbeyi yerle bir etmiştir. Muhammed b. Abdülvehhâb’ın bu türbenin yıkılmasındaki gerekçesi ise şudur: “Zeyd b. Hattâb’ın mezarı Allah ve Rasûlünün emri haricinde türbe haline sokulmuş olup, insanlar tarafından da ziyaret edilir hale gelmiştir. İşte türbeler böylece insanların dinden çıkmalarına vesile olduğu için yıkılmaları gerektir.”

Bu yazı yorumlara kapalı.