“Muhakkak ki Allah, azimetlerinin yerine getirilmesinden razı olup hoşlandığı gibi kullarına tanıdığı ruhsatlarının yerine getirilmesinden de razı olup hoşlanır…” hadisini nasıl anlamalıyız?

SORU: “Muhakkak ki Allah, azimetlerinin yerine getirilmesinden razı olup hoşlandığı gibi kullarına tanıdığı ruhsatlarının yerine getirilmesinden de razı olup hoşlanır…” hadisini nasıl anlamalıyız?

CEVAP:

Rasûlullah (s.a.v.)’in: “Muhakkak ki Allah, azimetlerinin yerine getirilmesinden razı ol(up hoşlandığı) gibi (kullarına tanıdığı) ruhsatlarının yerine getirilmesinden de razı ol(up hoşlan)ır…” (İbn-i Hibbân, Sahîh, el-Birru Ve’l-İhsân, 2, c.2, s.69, h.no:354) hadisine gelince; bu hadis-i şerifte Âlimlerin fetvalarındaki ruhsatları alıp amel etmeye delalet eden bir şey yoktur… (Hadis-i şerifte) “ruhsatı (yerine getirmek) alıp emel etmek;” Allah Teâlâ’nın kitabında zikrettiği üzere; suyun olmadığı yerde teyemmüm etmek, Ramazanda yolcunun ve hastanın iftar etmesi gibi hususlardır…

(Sahîhu Şerhi’l-Akîdeti’t-Tahâviyye, Hasan b. Ali es-Sekkâf el-Kuraşî el-Hâşimî el-Huseynî)

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir