Âlimlerin fetvalarında verdikleri ruhsatları toplayan bir kitap olmuş mudur?

SORU: Âlimlerin fetvalarında verdikleri ruhsatları toplayan bir kitap olmuş mudur?

CEVAP:

Hafız Zehebî (rh.a.), “Siyeru A‘lemi’n-Nübelâ” isimli eserinde, İmam Hafız İsmail Kâdî (rh.a.)’den şöyle nakletmiştir:

“İsmail Kâdî (rh.a.), bir gün (Abbasî halifelerinden) Mu‘tedıd’ın yanına girdi ve şöyle dedi: ‘Halife bana bir kitap verdi, kitaba baktım gördüm ki Âlimlerin fetvalarında verdikleri ruhsatlar bu kitapta toplanmış. Bunun üzerine ben: ‘Bu kitabın yazarı zındıktır…’ dedim. Halife de kitabın yakılmasını emretti…”

Devamında Hafız Zehebî şöyle demektedir: “Âlimlerin fetvalarındaki ruhsatları alıp amel etme ve kavillerden canının istediğini almaktan imtina etme hususunda bir risalemiz vardır ki oraya bakılmalıdır. Hidayet edecek olan Allah’tır…”

(Sahîhu Şerhi’l-Akîdeti’t-Tahâviyye, Hasan b. Ali es-Sekkâf el-Kuraşî el-Hâşimî el-Huseynî)

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir