Müftü ile Kâdı arasındaki fark nedir?

SORU: Müftü ile Kâdı arasındaki fark nedir?

CEVAP:

Şeyh Kâsım’ın “Tashîh” ismini verdiği kitabında söylediklerinin hâsılı şudur ki, “Müftü” ile “Kâdı” arasında fark yoktur. Ancak, Müftü, hükmü haber verir, Kâdı ise onu ilzam eder…

Müftü ile Kâdı arasında fark olmaması, ikisinin de kendi arzularına göre amel etmelerinin caiz olmamasına göredir… Müftü, muhbir/hükmü haber veren, Kâdı ise mülzim/onu iltizam eden kişi olsa da, ikisinin de, her hadisede ulemanın tercih ettiklerine tâbi olmaları gerekir. Yoksa aralarında her cihetten fark yok demek değildir… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

Bu yazı yorumlara kapalı.