Mücevherlerde zekât vacip midir?

SORU: Altın ve gümüşün haricindeki mücevherlerde zekât vacip midir?

CEVAP:

Mücevherlerde zekât yoktur. Mücevherlerden murad, inci, yakut, zümrüt ve benzerleridir. (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

El-İhtiyâr’da zekât bahsinde şöyle denilmiştir;  Denizden çıkarılan inci, amber, mercan gibi şeylerde zekât yoktur. Keza dağlarda bulunan alçı, kireç, yakut, göz taşı ve zümrüt gibi şeylerde de zekât yoktur. Çünkü bunlar yerden yani yer cinsinden olup toprak ve taşlar gibidirler, ancak bu taşlar parlak taşlardır.

Fetvâyi Hindiyye’nin zekât bahsinde şöyle denilmiştir; Şayet yukarıda sayılan bu mücevherler süs eşyası olarak kullanılıyorsa, zekât gerekmez. Eğer ticaret için olursa, o takdirde zekât lazım gelir.

Bu yazı yorumlara kapalı.