Bir malda ticarete niyet nasıl olur?

SORU: Bir malda ticarete niyet nasıl olur?

CEVAP:

Kendisiyle ticaret malı alınan her şey, ticarete niyet edilsin veya edilmesin ticaret için olmuş olur. Bir malda ticarete niyet, ya sarâhaten (açıktan) ya da delâleten (işaret yoluyla kapalı) olarak olur.

Sarâhaten niyet, ticaret niyetinin akitle birlikte bulunmasıdır, örneğin, satın alma, kiraya verme ve ödünç almada akitleri yaparken ticaret niyetinin olmasıdır.

Delâleten niyet, ticaret malıyla bir mal satın almak veya ticaret yapmak için hazırladığı evini eşya ile birlikte (veya eşyasız) kiraya vermek suretiyle olur. Şayet ev ticaret için ise, onun bedeli de niyetsiz ticaret için olur.  Böylece o ev, açıkça ticarete niyet etmediği halde, delâleten niyetle ticaret için olmuş olur.

Ulema, niyet şartından ortağın satın aldığı malı istisna etmişlerdir. Onun satın aldığı mal mutlak surette ticaret için olur, çünkü ortak, ortaklık malıyla ticaretten başka bir şey için mal alamaz. (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.