Mendup ile Müstehap arasındaki fark nedir?

SORU: Mendup ile Müstehap arasındaki fark nedir?

CEVAP:

1- Usûl-u Fıkıh Ulemasına göre mendup ile müstehap: Usûl-u Fıkıh Ulemasına göre mendup ile müstehap arasında bir fark yoktur. Buna göre Usûl-u Fıkıh Ulemasına göre müstehap/mendup; Nebî (s.a.v)’in yapmaya devam buyurmadığı fiildir. Bu fiili yapmaya rağbet ettikten/isteyip arzuladıktan sonra yapmamış olsa (bile bu da keza müstehaptır/menduptur).

(Bu durumda müstehap/mendup iki şeyi kapsamış olmaktadır. 1- Nebî (s.a.v)’in işlediği fakat yapmaya devam etmediği fiiller 2- Nebî (s.a.v)’in yapmayı arzulayıp/isteyip de yapmadığı filler)

2- Fukahâya göre müstehap: Fukahâya göre müstehap, Nebî (s.a.v)’in bir defa yapıp bir defa bıraktığı fiildir.

Fukahâya göre mendup: Fukahâya göre mendup, Nebî (s.a.v)’in caiz olduğunu göstermek için bir veya iki defa yaptığı fiildir. el-Muhît sahibi bunun aksini söylemiştir.

(İbn-i Âbidîn şöyle demiştir): Usûlcülerin kavli daha evladır/güzeldir. Çünkü Usûlcülerin tarifi, Nebî (s.a.v)’in yapmayı rağbet edip/isteyip de yapmadığı fiile de şamildir. (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.