Tek başına yalnız Cuma gününde oruç tutmanın hükmü nedir?

SORU: Tek başına yalnız Cuma gününde oruç tutmanın hükmü nedir?

CEVAP:

(Tek başına yalnız Cuma gününde oruç tutmanın hükmü hakkında Fukahâ ihtilaf etmiş olup bu ihtilaf kısaca aşağıda geldiği gibidir.)

Fukahânın geneline göre (tek başına) Pazartesi ve (tek başına) Perşembe günü oruç tutmanın müstehap olduğu gibi, yalnız Cuma günü oruç tutmak da müstehaptır/menduptur. Zira bu günlerin fazileti vardır ve tek başına bu günlerde oruç tutmak ise Ehl-i Kıbleden başkasına benzemek olmayacağından (müstehaptır, demişlerdir)… Bazıları ise bunların hepsini mekruh saymışlardır…

el-Eşbâh ve Nûru’l-Îzah’ta, “tek başına bu günlerde oruç tutmak mekruhtur” denilmiştir…

el-Hâniyye’de, “Ebû Hanife ile Muhammed’e göre tek başına Cuma günü oruç tutmakta beis yoktur. Zira İbn-i Abbas’ın onu yani Cuma gününü bırakmadan hep oruç tuttuğu rivayet edilmiştir” denilmiştir. (İbn-i Âbidîn şöyle demiştir): Bu eserle (rivayetle) istişhattan anlaşılıyor ki “beis yoktur” tabirinden murad, müstehap olmasıdır…

et-Tecnîs’de, “Ebû Yusuf demiştir ki; “yalnız Cuma günü oruç tutmanın mekruh olduğunu bildiren hadis varit olmuştur. Ancak Cumadan önceki gün yahut Cumadan sonra ki gün ile birlikte oruç tutmuş olursa bu müstesnadır (yani böyle olursa caizdir). Binaenaleyh ihtiyatlı olan, Cuma günü orucuna (öncesinden veya sonrasından) bir gün daha ilave etmektir” denilmiştir…”

Tahtâvî, “Ben derim ki; “Bu orucun (yani tek başına Cuma günü oruç tutmanın) hem istendiği hem de yasak edildiği sünnetle sabit olmuştur. Bu iki şeyin sonuncusu yasaklama olmuştur. Nitekim bunu el-Câmi-u’s-Sağîr’i şerhedenler izah etmiş/açıklamışlardır. Zira Cuma günü bir takım vazifeler vardır ve ihtimaldir ki, kişi oruç tutarsa o vazifeleri yapmaktan aciz kalır” demiştir… (İbn-i Âbidîn, Oruç Bahsi)

Bu yazı yorumlara kapalı.