Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaş, Roma’nın fethi ve Deccal’in zuhuru kaç senede olup bitecektir?

SORU: Melhametü’l-Kübrâ, Kostantiniyye’nin/Roma’nın fethi ve Deccal’in zuhuru kaç senede olup bitecektir?

CEVAP:

Birçok tarikle/yolla geldiğine/nakledildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Melhametü’l-Uzmâ/Büyük Savaş, Kostantiniyye’nin/Roma’nın fethi ve Deccal’in zuhuru/çıkışı 7 aydadır…” (Bunu Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn-i Mâce ve Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir…) Diğer rivayette ise “7 yıldadır” (yani bu 3 vakıa 7 yılda gerçekleşir)… (Bunu İbn-i Mâce, Ahmed b. Hanbel veEbû Dâvûd rivayet etmiştir…) Ebû Dâvûd Süneninde şöyle demiştir: “Bu, yani “7 yıldadır” rivayeti “ 7 aydadır” rivayetinden daha sahihtir…”

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.