Mehdi (a.s)’ın “ilk savaş sancağını Türklere karşı çekeceği” kavli doğru mudur?

SORU: Mehdi (a.s)’ın “ilk savaş sancağını Türklere karşı çekeceği” kavli doğru mudur?

CEVAP:

Varit olmuştur ki; “Mehdi (a.s) ilk (mücadele/savaş) sancağını Türklere karşı çeker (veya ilk askeri birliği Türk tarafına gönderir)… (Hadis-i şeriflerde ve İslam Tarihinde “Türk Kabileleri veya Türk Halkları/Ulusları” denildiği zaman kastedilen; Türkiye Türkleri, İranlılar, Tatarlar, Moğollar, Bulgarlar, Ruslar ve Doğu Avrupa ülkeleridir…) Zahir olan şudur ki, bu fetihler Mehdi (a.s)’ın Rumlarla/Batılılarla güvenlik anlaşması/sulh yaptığı dönemdedir. Çünkü (Mehdi a.s) Rumlarla/Batılılarla meşgul olmaya/uğraşmaya başladıktan sonra Rumları bırakıp da başkalarıyla uğraşmaz. Yahut (Mehdi a.s kendisi gitmeyip, yeryüzünün dört bir tarafına) elçileri ve askerî birlikleri gönderir ve bu takdirde “Mehdi (a.s)’ın yeryüzünde ayak basmadığı hiçbir yer kalmaz” sözünün ona nispet edilmesi mecâzi olmuş olur…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.