Mehdi (a.s)’ın Lakabı nedir?

SORU: Mehdi (a.s)’ın Lakabı nedir?

CEVAP:

(Ebû Dâvûd ve Tirmizî’den rivayet edildiğine göre) Mehdi (a.s)’ın Lakabı Mehdî’dir. Çünkü Allah Teâlâ O’nu hakka hidayet etmiştir… Veya Mehdi (a.s)’ın Lakabı Câbir’dir. Çünkü Ümmet-i Muhammed’in kalplerini sarar (acılarını yatıştırır, üzüntülerini giderir, onları teselli eder, ıslah eder) yahut cebbar ve zalimleri kahreder, mahveder/kırıp geçirir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.