Mehdi (a.s)’ın Künyesi nedir?

SORU: Mehdi (a.s)’ın Künyesi nedir?

CEVAP:

(Ebû Dâvûd ve Tirmizî’den rivayet edildiğine göre) Mehdi (a.s)’ın Künyesi Ebû Abdullah’tır… Kâdı Iyaz’ın Şifâ isimli eserinde Mehdi (a.s)’ın Künyesi Ebû’l-Kâsım’dır…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.