Mehdi (a.s)’ın Babasının ismi nedir?

SORU: Mehdi (a.s)’ın Babasının ismi nedir?

CEVAP:

Mehdi (a.s)’ın Babasının ismi Abdullah’tır… Abdullah b. Mesud (r.a)’dan rivayetle (Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur): “İsmi ismime, babasının ismi babamın ismine muvafıktır…” (Bunu Ebû Dâvûd, Tirmizî, Hâkim ve İbn-i Ebî Şeybe rivayet etmiştir…)

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.