Mehdi (a.s)’ın Nesebi/Soyu kime dayanır?

SORU: Mehdi (a.s)’ın Nesebi/Soyu kime dayanır?

CEVAP:

(Ebû Dâvûd ve Tirmizî’den rivayet edildiğine göre) Mehdi (a.s) Nebî (s.a.v)’in Ehli Beytindendir… Sahih ve meşhur birçok rivayete göre Mehdi (a.s) Fâtıma (r.anhâ)’nın evlatlarındandır… Bazı rivayetlere göre ise Mehdi (a.s) Abbâs (r.a)’ın evlatlarındandır… Mehdi (a.s)’ın Fâtıma (r.anhâ)’nın evlatlarından olduğunu zikreden rivayetlere göre ise; bazılarına göre Hasan (r.a)’ın evlatlarındandır, bazılarına göre ise Hüseyin (r.a)’ın evlatlarındandır

Bu rivayetlerin arasını bulmak şöylece mümkündür: Anne-babasından birisi Hasan (r.a.)’ın neslinden diğeri de Hüseyin (r.a)’ın soyundan gelir ve bir cihetten de Abbâs (r.a)’ın soyuna dayanır

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.