Mehdi (a.s)’ın İsa (a.s)’a namaz kıldırması hakkındaki rivayetler birbiriyle çelişiyor mu?

SORU: “İsa (a.s) Mehdi (a.s) zamanında insanlar ikindi namazındayken Dımeşk/Şam Camisinin doğusundaki Beyaz Minareye iner” rivayetiyle diğer rivayetler çelişiyor mu?

CEVAP:

(Muhyiddin Arabi rh.a) şöyle demiştir: İsa (a.s) O’nun (yani Mehdi a.s)’ın zamanında, insanlar ikindi namazındayken Dımeşk (Şam) Camisinin doğusundaki “Beyaz Minareye” iner. İmam geriye çekilir, (İsa a.s) öne geçer ve insanlara Muhammed (s.a.v)’in sünneti/şeriatı üzere imamlık yapar

(Muhyiddin Arabi rh.a)’in zikrettiği bu durum, sahih hadislerde gelen şu rivayetlerle çelişmez: “İsa (a.s) Mehdi (a.s)’a sabah namazında cemaat olarak O’na uyar ve (İsa a.s Mehdi a.s)’a; “Bu (namaz) senin için ikame olundu (kamet senin için getirildi)” der…” Bu mevzu, ihtilaflı/birbiriyle çelişkili görünen rivayetleri bir araya getirme/cem etme hususunda Deccal kıssasında gelecektir. İsa (a.s) Dımeşk’e (Şam)’a nüzul ettiğinde/indiğinde Mehdi (a.s) Beyt-i Makdis de (Mescid-i Aksâ) da olur. Binaenaleyh İsa (a.s)’ın (imamlık yapması için) geriye çekilen imam, Mehdi (a.s)’ın Dımeşk’teki emiridir. Bu durumu (Muhyiddin Arabi rh.a)’in (zikrettiği hadisenin) ikindi namazında olması, ve (İsa a.s)’ı temenni ederek/isteyerek/bekleyerek Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların toplanmış olması da açıklamaktadır. (Zira) Mehdi (a.s)’ın öne geçip İsa (a.s)’ın (cemaat olarak) O’na uyacağı sabah namazında Müslümanlardan başka kimse olmayacaktır

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

 

 

Bu yazı yorumlara kapalı.