İsa (a.s) yeryüzünde ne kadar kalacaktır? İsa ve Mehdi (aleyhimesselam)’ın ikisinin birlikte olacakları süre ne kadardır?

SORU: “Başında Ben, ortasında Mehdi, sonunda ise İsa’nın olduğu bir ümmet helak olmaz” rivayeti Mehdi (a.s)’ın Hilafet müddetiyle çelişir mi? İsa (a.s) yeryüzünde ne kadar kalacaktır? İsa ve Mehdi (aleyhimesselam)’ın ikisinin birlikte olacakları süre ne kadardır?

CEVAP:

Hadislerde zikredilen Mehdi (a.s)’ın hilafeti hususunda zikredilen 7 veya 9 sene muhtemeldir ki (bu süreler) İsa (a.s) zamanındadır (yani Mehdi as.’ın İsa a.s’ın nüzulünden sonraki halifelik senelerdir). Bu durum, Rasûlullah (s.a.v)’in şu sözüyle çelişmemektedir: “Başında Ben, ortasında Mehdi, sonunda ise İsa’nın olduğu bir ümmet helak olmaz…” (Bunu İbn-i Asâkir Tarihinde zikretmiştir…) Çünkü Mehdi (a.s) İsa (a.s)’ın nüzulünden/inişinden 30 küsur sene daha öncedir, İsa (a.s) ise (Mehdi a.s)’dan sonra 30 küsur sene daha fazla (yeryüzünde) kalır. Zira varit olduğu üzere Mehdi (a.s) 40 sene kalır, İsa (a.s) ise 45 sene kalır. (İsa ve Mehdi aleyhimesselam)’ın ikisinin birlikte olacakları süre ise 7 veya 9 senedir, geriye kalan (seneler) ise ayrı olacakları süredir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.