Mehdi (a.s), Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma)’dan daha hayırlı mıdır?

SORU: Mehdi (a.s), Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma)’dan daha hayırlı mıdır?

CEVAP:

(Tabiinden) İbn-i Sîrîn şöyle demiştir: “Mehdi (a.s) Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma)’dan daha hayırlıdır.” Kedisine (şaşkınlıktan); “Ey Bekir’in babası! (Mehdi a.s) Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma)’dan daha mı hayırlıdır?” denilince şöyle demiştir: “(Mehdi a.s) bazı peygamberlerin üzerine daha faziletliydi…” Keza (İbn-i Sîrîn’den şöyle nakledilmiştir): “Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma) (Mehdi a.s)’ın üzerine faziletli kılınmaz…”

Suyûtî “el-Urfü’l-Verdî” isimli risalesinde şöyle demiştir: “Bu (İbn-i Sîrîn’e nisbet edilen ikinci yani “Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma) (Mehdi a.s)’ın üzerine faziletli kılınmaz”) rivayeti sahih bir isnat olup birinci lafza/rivayete göre daha hafiftir.” Dedi ki: “Bana göre en münasip olanı, “Onlardan her birinin sizden 50 kişinin ecri kadar ecri vardır” (Tirmizî) hadisinin “Mehdi (a.s) zamanındaki fitnelerin/belaların daha şiddetli olmasından dolayı” diye tevil edildiği gibi (İbn-i Sîrîn’den gelen) iki lafzın/rivayetin de tevil edilmesidir…”

Ben (müellif) derim ki; “Tahkik şudur ki, (birbirlerinden) daha faziletli olma cihetleri muhteliftir. Bizim mutlak olarak, Nebî (s.a.v) (bir kimseyi diğer kimselerin üzerine faziletli) kılmadığı müddetçe, bir ferdi diğer fertlerin üzerine faziletli kılmamız caiz olmaz. Keza, “mefdûl” (faziletli) olanda bazı yönlerden birtakım meziyetler olup “fâdıl” (daha faziletli) olanda olmayabilir. Şeyh (Muhyiddin Arabi)’nin el-Futûhâtü’l-(Mekkiyye isimli eserinde) geçtiği üzere “(Mehdi a.s verdiği) hükümlerde masumdur, Rasûlullah (s.a.v)’in izinden gidecektir ebediyen hiç şaşmayacaktır”, işte bu durum şüphe yok ki Şeyhân’da (Ebû Bekir ve Ömer r.anhuma)’da mevcut değildir. Keza geçen 9 hususun tamamı, (Mehdi a.s)’dan önce, Din İmamları (olan Allah ve Rasûlünün Halifelerinden hiçbirinde) bir arada toplanmamıştır. Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma)’nın Sahabelik, vahyi müşahede, sâbıkîn/ilk olanlardan olma ve diğer faziletleri olmakla birlikte, (yukarıda saydığımız) o cihetler itibariyle Mehdi (a.s)’ın Ebû Bekir ve Ömer (r.anhuma)’nın üzerine faziletli kılınması caizdir…”

Şeyh Ali el-Kârî “el-Meşrebü’l-Verdî fî Mezhebi’l-Mehdî” isimli eserde şöyle demiştir: “Mehdi (a.s)’ın daha faziletli oluşuna Nebî (s.a.v)’in (Mehdi a.s)’ı “Halifetullah/Allah’ın halifesi” diye isimlendirmesi delalet etmektedir ki Ebû Bekir (r.a)’a ise ancak “Halifetürasûlullah/Rasûlullah’ın halifesi” denilir…”

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.